Uncategorized

Tháng Sáu 19, 2020

COVID-19: Báo cáo Dịch vụ Y tế Châu Á từ Tiền tuyến

  Tôi viết thư này để cung cấp cho bạn thông tin cập nhật hôm nay từ Dịch vụ Y tế Châu Á (AHS), trung tâm sức khỏe cộng đồng và mạng lưới an toàn cho 50,000 bệnh nhân AAPI trong [...]
Tháng Chín 11, 2020

Dịch vụ Y tế Châu Á 'Fremont COVID-19 Trang web thử nghiệm

Tháng Chín 11, 2020

Asian Health Services COVID-19 Kiểm tra các trang web

Do nhu cầu thử nghiệm tăng cao, các cuộc hẹn đi bộ bị giới hạn dựa trên sức chứa. Các cuộc hẹn rất được khuyến khích. Chúng tôi cung cấp xét nghiệm PCR, chúng tôi không cung cấp [...]
Tháng Mười Hai 22, 2020

Geetha Rajan | PwC Healthcare Industries Advisory

Chọn ngôn ngữ của quý vị:           English   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
Chọn ngôn ngữ của quý vị:
Chọn ngôn ngữ