Carl Chan | Thành viên hội đồng quản trị AHS

Carl là Giám đốc của Claremont Development, một công ty bất động sản ở Vịnh Đông. Ngoài vai trò là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Dịch vụ Y tế Châu Á, ông Chan còn được biết đến là “thị trưởng” của Khu phố Tàu Oakland do ông lãnh đạo các tổ chức như Phòng Thương mại Khu Phố Tàu Oakland và Hội đồng Phòng chống Tội phạm Vùng lân cận.

Chọn ngôn ngữ của quý vị:           English   |   中文   |    한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
Chọn ngôn ngữ của quý vị:
Chọn ngôn ngữ