Phá vỡ sự im lặng

AHS tự hào đã cùng với hàng trăm người tại Bảo tàng Nghệ thuật Châu Á (SF) và hàng nghìn người trên toàn quốc đoàn kết chiến đấu một cách tự hào vì những người chị, người mẹ, con gái và bà ngoại của Người Châu Á và Thái Bình Dương. 

Break the Silence: Công lý cho Phụ nữ Châu Á được tổ chức bởi Asians Are Strong và Phong trào Công lý Châu Á để kỷ niệm 1 năm vụ xả súng ở Atlanta Spa.

Có rất nhiều hội thảo, bảng tài nguyên và các diễn giả chuyển động! 

Đơn vị Chữa bệnh Cộng đồng và Nhóm Sáng kiến ​​Đặc biệt của AHS đã có mặt để thảo luận và cung cấp các nguồn lực cũng như hỗ trợ cho cộng đồng. Thật là ấm lòng khi thấy không gian an toàn được tạo ra tại sự kiện này!

Chúng tôi sẽ #Phá vỡ sự im lặng và đấu tranh cho quyền của phụ nữ châu Á được an toàn, được lắng nghe và trao quyền tại đất nước này.

https://www.nbcbayarea.com/news/local/bay-area-organizers-hold-justice-for-asian-women-event/2839674/?amp

Để biết thêm thông tin về Đơn vị Chữa bệnh Cộng đồng của AHS, hãy xem đài NBC về Sự kiện Phá vỡ sự im lặng
Chọn ngôn ngữ của quý vị:           English   |   中文   |    한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
Chọn ngôn ngữ của quý vị:
Chọn ngôn ngữ