Bernadette A. Rodriguez | Tư vấn điều hành cho Kaiser Permanente Health Plan

Bernadette Rodriguez là một chuyên gia giỏi chuyên lập kế hoạch chiến lược, thiết kế lại quy trình và đo lường cải tiến chất lượng cho các tổ chức trong ngành chăm sóc sức khỏe trong hơn 20 năm. Với kinh nghiệm dày dặn dẫn dắt và tạo điều kiện cho các nhóm hoạt động hiệu quả cao, bà đã phát triển các phương pháp thu thập dữ liệu, biến các mục tiêu chiến lược thành các khuôn khổ có thể đo lường để cải thiện việc ra quyết định điều hành. Cô Rodriguez là Cố vấn Điều hành cho Kaiser Permanente Health Plan, và trước đây đã làm việc với các tổ chức nổi tiếng như Viện Ung thư Dana-Farber, Ủy ban hỗn hợp về công nhận các tổ chức chăm sóc sức khỏe và Medtronic, Inc., Allergan, Inc.

Cô Rodriguez đã nhận bằng Cử nhân Tâm lý tại Đại học Columbia và bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh chuyên về quản lý chăm sóc sức khỏe, tại Trường Kinh doanh Wharton. Cô sống ở Piedmont với chồng và ba con trai nhỏ (4, 8 và 10 tuổi), cùng gia đình tận hưởng nhiều cuộc phiêu lưu ngoài trời trên khắp Vịnh Đông.

Chọn ngôn ngữ của quý vị:           English   |   中文   |    한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
Chọn ngôn ngữ của quý vị:
Chọn ngôn ngữ