Belinda Luu | Lãnh đạo Chiến lược Quản lý & Quản trị Dữ liệu & Cố vấn Cấp cao, Kaiser Permanente

Belinda Luu là Trưởng nhóm Chiến lược Quản lý và Quản trị Dữ liệu và Cố vấn Cấp cao tại Kaiser Permanente. Cô có kinh nghiệm chuyên sâu về Trí tuệ nhân tạo / Máy học, Công nghệ thông tin chăm sóc sức khỏe (IT Y tế), dịch vụ đám mây, chiến lược hợp tác đổi mới CNTT, cấp phép công nghệ, dịch vụ chuyên nghiệp, giao dịch dựa trên web và thuê ngoài. Cô đã đàm phán các giao dịch CNTT trị giá 3.2 tỷ đô la, bao gồm các giao dịch trong nước và quốc tế. Belinda là diễn giả thường xuyên về các chủ đề Trí tuệ nhân tạo (AI), đổi mới công nghệ chăm sóc sức khỏe, Dữ liệu lớn và quản trị cũng như sự đa dạng, công bằng và hòa nhập. Belinda là một nhà lãnh đạo kinh doanh trong Hội đồng Lãnh đạo Doanh nghiệp cho Dịch vụ Y tế Châu Á. Belinda phục vụ trong Ban Cố vấn của Trung tâm Lực lượng Hoa Kỳ, Freeman Means Business, và Hiệp hội Công dân Đảo Châu Á Thái Bình Dương của Kaiser Permanente. Ngoài ra, Belinda là cựu Đồng Chủ tịch Ủy ban Phụ nữ của Hiệp hội Luật sư Người Mỹ gốc Á và của Ủy ban Làm giàu và Phát triển của Ban Pháp chế KP.

Chọn ngôn ngữ của quý vị:           English   |   中文   |    한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
Chọn ngôn ngữ của quý vị:
Chọn ngôn ngữ