BC Hoạt động: Tài trợ

CHI TIẾT

Asian Health Services cung cấp nhiều cơ hội tài trợ khác nhau để công ty của bạn có được tầm nhìn và tạo cơ hội trước những khán giả chất lượng của chúng tôi tại các sự kiện đặc biệt trong năm. Mức tài trợ thay đổi tùy theo cơ hội cho bất kỳ công ty quy mô nào.

NGÀY

Gala thường niên - tháng XNUMX

Giải đấu gôn hàng năm - tháng XNUMX

CHI PHÍ

Đa dạng

LÝ TƯỞNG CHO

Chọn ngôn ngữ của quý vị:           English   |   中文   |    한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
Chọn ngôn ngữ của quý vị:
Chọn ngôn ngữ