Hoạt động BC: Tái sinh công viên

CHI TIẾT

Tập hợp một nhóm 5-10 đồng nghiệp và bạn bè tình nguyện tại sự kiện AHS 'Revitalize Madison Park để hỗ trợ và giúp đỡ các hội thảo và hoạt động cộng đồng khác nhau.

AHS đang bắt tay vào nỗ lực hồi sinh và tái tạo năng lượng cho công viên địa phương của Khu Phố Tàu Oakland - Công viên Madison. Công viên này đang rất cần được cải tạo lớn do vỉa hè bị nứt và không bằng phẳng, sân chơi mục nát, thiếu ánh sáng và cây xanh. Mục tiêu của chúng tôi là mang lại những cải tiến quan trọng cho công viên để nó trở nên hữu ích và hấp dẫn đối với người cao niên, thanh niên và các gia đình tạo nên khu vực lân cận. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng cư dân có một không gian công cộng chất lượng cao, an toàn và sôi động để rèn luyện sức khỏe, tập thái cực quyền và giao lưu.

NGÀY

Mỗi thứ tư đầu tiên của tháng.

CHI PHÍ

Thời gian của bạn.

MỌI THỨ BẠN CẦN KÍCH HOẠT

Liên hệ với Jennifer Mou tại jmou@ahschc.org

LÝ TƯỞNG CHO

Chọn ngôn ngữ của quý vị:           English   |   中文   |    한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
Chọn ngôn ngữ của quý vị:
Chọn ngôn ngữ