Hoạt động BC: Anh hùng sức khỏe

CHI TIẾT

Hãy cân nhắc khoản đóng góp hàng tháng 100 đô la (thanh toán tự động) để tài trợ cho một cuộc hẹn khám sức khỏe toàn diện và chăm sóc phòng ngừa cho một đứa trẻ có nhu cầu MỖI THÁNG! Giúp truyền bá thông tin đến đồng nghiệp và bạn bè. Đây là cơ hội để tạo tác động trực tiếp và ngay lập tức lên một đứa trẻ khác nhau hàng tháng sẽ có tác động tích cực đến phần đời còn lại của chúng!

NGÀY

Quanh năm

CHI PHÍ

$ 100 / tháng (thanh toán tự động mỗi tháng)
Cam kết tối thiểu sáu tháng

MỌI THỨ BẠN CẦN KÍCH HOẠT

NHU CẦU VAY TIỀN HIỆN TẠI

LÝ TƯỞNG CHO

Chọn ngôn ngữ của quý vị:           English   |   中文   |    한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
Chọn ngôn ngữ của quý vị:
Chọn ngôn ngữ