BC Hoạt động: Bàn Gala

CHI TIẾT

Sản phẩm Dạ tiệc Quyền lợi Hàng năm của Dịch vụ Y tế Châu Á là sự kiện lớn nhất và hoành tráng nhất trong năm của tổ chức. Với hơn 750 khách (và đang tăng lên mỗi năm), nó quy tụ các nhà lãnh đạo từ nhiều ngành khác nhau để ăn mừng theo phong cách.

NGÀY

Tháng Chín 2022
Thông tin chi tiết TBD

 

LÝ TƯỞNG CHO

Chọn ngôn ngữ của quý vị:           English   |   中文   |    한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
Chọn ngôn ngữ của quý vị:
Chọn ngôn ngữ