Hoạt động BC: Anh hùng nha khoa

CHI TIẾT

Các vấn đề sức khỏe răng miệng có liên quan đến tình trạng sức khỏe mãn tính và thường có thể báo hiệu các vấn đề sức khỏe khác. Các thói quen chăm sóc răng miệng tốt bắt đầu sớm. Hãy cân nhắc khoản đóng góp hàng tháng trị giá 100 đô la (thanh toán tự động) để tài trợ cho một cuộc hẹn khám răng toàn diện và chăm sóc phòng ngừa cho một đứa trẻ có nhu cầu MỖI THÁNG! Giúp truyền bá thông tin đến đồng nghiệp và bạn bè. Đây là cơ hội để tạo tác động trực tiếp và tức thì đến một đứa trẻ khác nhau mỗi tháng, điều này sẽ ảnh hưởng tích cực đến phần đời còn lại của chúng!

NGÀY

Quanh năm

CHI PHÍ

$ 100 / tháng (thanh toán tự động mỗi tháng)
Cam kết tối thiểu sáu tháng

MỌI THỨ BẠN CẦN KÍCH HOẠT

CẦN: Liên kết để bắt đầu thanh toán.

LÝ TƯỞNG CHO

Chọn ngôn ngữ của quý vị:           English   |   中文   |    한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
Chọn ngôn ngữ của quý vị:
Chọn ngôn ngữ