Dịch vụ Y tế Châu Á đạt điểm 100% trong cuộc kiểm toán liên bang OSV (Chuyến thăm địa điểm hoạt động) của chúng tôi. AHS xuất sắc trên tất cả các mặt trận từ trên xuống. Chỉ 1% trung tâm y tế hàng đầu trên toàn quốc đạt điểm tuyệt đối. Điểm số dựa trên rất nhiều tiêu chí mà các đánh giá viên từ HRSA xác định điểm số.

Chọn ngôn ngữ của quý vị:           English   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
Chọn ngôn ngữ của quý vị:
Chọn ngôn ngữ