Dịch vụ Y tế Châu Á tưởng nhớ Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein

Chúng tôi tưởng nhớ cố Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein và bày tỏ lòng kính trọng đối với sức mạnh cũng như sự ủng hộ của bà thay mặt cho cộng đồng của chúng ta. Thượng nghị sĩ Feinstein đã có những quan điểm sớm và can đảm về các vấn đề quan trọng đối với chúng ta như công bằng, tiếp cận y tế, chống bạo lực và dân quyền. Cô ấy là người đấu tranh cho chính quyền tốt ở địa phương và quốc gia. Cảm ơn Thượng nghị sĩ Feinstein vì lòng tốt, sự phục vụ và khả năng lãnh đạo trong hàng thập kỷ của ông.

Chọn ngôn ngữ của quý vị:           English   |   中文   |    한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
Chọn ngôn ngữ của quý vị:
Chọn ngôn ngữ