AHS chào đón nghiên cứu sinh bác sĩ y tá mới

AHS rất vui mừng được giới thiệu 2022 nghiên cứu sinh NP: Sabrina Wang và Victoria Wong!   

Sabrina Wang là một Y tá gia đình tốt nghiệp Tiến sĩ Y tá Thực hành tại Đại học San Francisco (DNP). Cô hiện làm việc với tư cách là hướng dẫn lâm sàng nhi khoa cho USF và trước đây đã làm y tá chăm sóc sức khỏe quan trọng cho nhi khoa trong 4 năm. Cô ấy nói được tiếng Quan Thoại và tiếng Quảng Đông.

Victoria Wong là một Y tá gia đình tốt nghiệp Đại học Samuel Merritt. Cô hiện đang làm việc trong nhóm tiêm chủng COVID cho Sức khỏe Carbon. Trước đây cô đã làm việc tại AHS với tư cách là một huấn luyện viên sức khỏe và y tá. Cô ấy nói tiếng Quảng Đông.

Chọn ngôn ngữ của quý vị:           English   |   中文   |    한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
Chọn ngôn ngữ của quý vị:
Chọn ngôn ngữ