Tiêu đề: Nhà tài trợ AHS Tưởng nhớ lần thứ 40 Vincent Chin

AHS được Vinh dự trở thành Đối tác Cộng đồng trong Lễ Tưởng niệm lần thứ 40 về Vincent Chin. Vụ giết người của Chin đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phong trào dân quyền cho người Mỹ gốc Á ở Detroit trong những năm qua. Để duy trì đà phát triển, một liên minh các nhóm quốc gia và địa phương đang tổ chức Lễ tưởng niệm & Cống hiến lần thứ 40 (từ ngày 16 đến ngày 19 tháng XNUMX) và có cuộc trò chuyện quốc gia về dân chủ, công bằng chủng tộc và văn hóa người Mỹ gốc Á. Tìm hiểu thêm tại https://www.vincentchin.org/

Chọn ngôn ngữ của quý vị:           English   |   中文   |    한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
Chọn ngôn ngữ của quý vị:
Chọn ngôn ngữ