Báo cáo của Nhà xuất bản AHS về Đánh giá và Nhu cầu Sức khỏe của Người Philippines

Vào mùa xuân năm 2008, Dịch vụ Y tế Châu Á (AHS) hợp tác với Tổ chức Vận động Công lý Philippines (FAJ) và khởi động một dự án y tế nhằm xác định các mối quan tâm về sức khỏe ban đầu cho cộng đồng người Philippines tại Thành phố Union, California. Được hỗ trợ bởi một khoản tài trợ từ Tides Foundation Community Clinics Initiative, Dự án Vận động và Tổ chức Y tế Philippines (FAOH) đã được khởi xướng nhằm đáp ứng trực tiếp sự chênh lệch về sức khỏe trong cộng đồng Philippines.

Chọn ngôn ngữ của quý vị:           English   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
Chọn ngôn ngữ của quý vị:
Chọn ngôn ngữ