Giám đốc điều hành AHS Julia Liou thảo luận về sự chênh lệch trong tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong các cộng đồng AANHPI với CoveredCA

Giám đốc điều hành AHS Julia Liou thảo luận về sự chênh lệch trong tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong các cộng đồng AANHPI với CoveredCA

Vào thứ Tư, January 26, 2022, Giám đốc điều hành AHS Julia Liou, MPH, đã cùng với Tiến sĩ Alice Chen, Wendy Lu và Peter Lee của Covered CA, và Tiến sĩ Ninez Ponce của UCLA, để thảo luận về sự chênh lệch trong tiếp cận chăm sóc sức khỏe trong các cộng đồng AANHPI.

Dịch vụ Y tế Châu Á đã cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, vận động chính sách và xã hội cho cộng đồng Vùng Vịnh từ năm 1974, và là đối tác của Covered California thu hút gần 4,000 người California kể từ đợt tuyển sinh đầu tiên. Liou nói về tầm quan trọng của việc được bảo hiểm: “Tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao nhất và giá cả phải chăng bằng ngôn ngữ và văn hóa là điều cần thiết cho sức khỏe và hạnh phúc của gia đình và cộng đồng của chúng ta, đặc biệt là trong thời điểm lịch sử này.”

Xem toàn bộ video tại đây https://lnkd.in/gzDyZkmR

Chọn ngôn ngữ của quý vị:           English   |   中文   |    한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
Chọn ngôn ngữ của quý vị:
Chọn ngôn ngữ