Asian Health Services의 CEO Sherry Hirota와 Tung Nguyen 박사의 New York Times 특집 (베트남어 번역)

제임스 양

Chuyên Mục Ý Kiến của Thời Báo 뉴욕

Mục Tiêu Kế Tiếp của Trump : Những Người Nhập Cư Hợp Pháp

Những người nhập cư tuân thủ pháp luật và đóng góp cho các cộng đồng của mình có thể sớm có nguy cơ bị trục xuấc. Người dân Mỹ phải yêu cầu Nghị viện ngăn chặn đề xuất này.

Bởi Tung Nguyen và Sherry Hirota

25, tháng Chin 2018

Kam Tam mới 16 tuổi khi rời Trung Quốc đến Mỹ cách đây 50 năm, lúc đó ông chỉ nói được một chút tiếng Anh, hàm răng bị sâng bị sâu găm 킬로그램). Nhờ sự bền bỉ và một chút giúp đỡ, sức khỏe của ông đã bình phục trở lại. Các nhà cung cấp tại trung tâm sức khỏe cộng đồng do chính phủ tài trợ tại San Francisco khi đó đã nhổ bốn chiếc răng ổi chữa kh Ꮥ i b nhệng hàm và chữa khứ

Tính cách mà cha mẹ truyền cho đã dẫn dắt ông học hết đại học và trường dược, bác sĩ Tam nói. Hiện nay ông trở thành một thương gia thành đạt và một dược sĩ có những đóng góp cho xã hội đổi lại ỗợng hỗc ợng hỗc ợng hỗ Ông vẫn tiếp tục hào phóng đền đáp bằng cách hiến tặng những dịch vụ chuyên nghiệp của mình và các nguồn tài chính ồn tài chính dưủ

Nhưng 테오 MOT 퀴 định MOI được 보 닌 노이 DJIA DJE XUAT 호이 TUAN trước, 티 những người 디 CU 홉 pháp CO 매트 공동 호이 TRO 탄 MOT CAU chuyện 탄 뭉친 Nhu는 BAC SI 탐 카이 제작 : HO DJA SU 배설물 CAC PHUC LOI của chính phủ khi được phép tiếp nhận. Chính의 Quyen 통 통 트럼프 뮤온 TU 최 캡 CU 트루 라우 다이 홉 pháp, 콘 GOI 라 xanh, 초 MOT 루옹 경도 những người 디 CU 홉 pháp đang NHAN TRO 캡 콩 콩.

Một phiên bản hẹp hơn của quy định này đã được áp dụng từ nhiều năm nay. Hiện nay, những người nhập cư có thể bị từ chối cấp thẻ xanh nếu dường như họ chỉ 짹짹짹짹짹짹짹짹짹 짹짹 짹짹 짹짹. Nhưng chính의 Quyen 트럼프 DJE XUAT 개월 룽 팜 VI CUA 퀴 TAC 아니 VOI việc 공동 KHA 낭 TU 최 캡 xanh 초 những người NHAP CU DJA VA đang SU 배설물 박쥐 켄터키 PHUC 로이 콩 콩 지리적으로 phải 티엔 매트 NAO VOI 팜 VI 룽 혼 nhiều.

Quy định mới sẽ có nguy cơ rút lại quyền cư trú lâu dài từ những người đã và đang sử dụng các dịch vụ xã hụ Medicare Phần D, có thể giúp người cao tuổi đủ tiền mua thuốc kê toa; tem phiếu thực phẩm; và phiếu trợ cấp gia cư Mục 8.

KE CA những người NHAP CU DJA 퉁 NHAN những khoản TRO 캡 투옹 đối NHO trong을 Thoi 지안 팡안 지오 cũng BI COI 라 "gánh 낭 CUA XA 호이"VA 지리적으로 đủ điều 키엔 DJE được 캡 xanh. Trong의 Truong 홉 XAU 나트, những người NHAP CU 홉 pháp 뮤온 타오 둥 cuộc 노래 TREN đất nước 안된다 공동 바이 TU 최의 Quyen CU 트루 홉 pháp 라우 다이 VA BI 타코 라 코이 GIA đình CUA 민. Đề xuất này có thể có hiệu lực sau thời gian 60 ngày xem xét của công chúng.

Đối 쑤 VOI những người NHAP CU NHU những gánh 낭 CUA XA 호이 라 두아 TREN NGUYEN TAC 지리적으로 빈 đẳng MA 목 NHAP VA SU giàu 공동 quyết định GIA 배출량 CUA 사기꾼 người VOI XA 호이. Những người NHAP CU 투안 목 pháp luật, NOP thuế VA đóng GOP 초 콩 đồng 지오 공동 nguy 공동 BI TRUC XUAT NEU 호 지리적으로 공동 đủ 티엔 tiết 키엠 초 những LAN 캡 CUU 송 콘 박쥐 NGO. Họ có thể buộc phải lựa chọn giữa chăm sóc sức khỏe và thực phẩm cho con cái và một cơ hội nước ở lại đẟ

당신은 당신의 생각을 이해하지 못할 것입니다. Ước tính 3,8 triệu người Mỹ gốc Á và Cư Dân Đảo Thái Bình Dương và 10.3 triệu người nói Tây tiếng  sống trong các gia đình có ít nhất một người từng nhận một trong những dịch vụ này. Vào khoảng 10.5 triệu trẻ em tại Mỹ sống trong các gia đình đang nhận các phúc lợi công cộng và có ít nhất một cha mẹ không phải l 비엔 친 사치 디 끄엉. Chín trong số 10 trẻ em này là công dân tự nhiên, và gia đình các em có thể bị chia rẽ nếu một cha mẹ bị coi là gánh nặang là gánh nặang là gánh nặạ

Lo ngại về quy định được đề xuất, đã lan truyền trong nhiều tháng qua, có thể làm giảm nhu cầu sử dụng các dụng các dụng các dụng Các phòng mạch chăm sóc khẩn cấp tại cộng đồng đã có những bệnh nhân yêu cầu hủy bỏ hồ sơ của họi nhủa họ từ chối đăng ký vào các chhong trình trợ cấp thực phẩm, với lý do lo lắng bị trục xuất và chia rẽ gia đình. 지리적으로 được 캄 탐 soát VA TIEP 수 việc điều 트라이 bệnh, 호 SE 드 BI MAC CAC bệnh 암탉 suyễn, CAC 반 DJE VE 티 - 또, AP huyết 카오, 웅 목 VA 투자 수익 (ROI) 대출 SUC khỏe TAM보다.

Một cơ quan nghiên cứu uy tín đã chỉ ra rằng những người nhập cư hợp pháp làm xã hội chúng ta mạnh hơn. Những người nhập cư có tỷ lệ tham gia lực lượng lao động cao hơn những người Mỹ bản địa. Những người không phải là công dân sử dụng các chương trinh phúc lợi ở các mức thấp hôn nhiều 그래서 với những người Mỹ thực thụ. CAC GIA đình NHAP CU 공동 쑤 흐엉 SU 배설물 CAC dich의 VU Y TE thấp 혼 những người 단 금지 DJIA, nghiên CUU 네이 CHO biết, 제작 : 내지 Vay giúp giảm 치 피 CHAM SOC SUC khỏe CHO TOAN 보 댄 CU TREN 통.

Không đếm xỉa đến bằng chứng này, chính quyền Trump vẫn theo đuổi hệ tư tưởng chống người Quy định được đề xuất này là hình thức đổ lỗi trắng trợn nhất, có liên quan ưến Ch 백서 đầy sai lầm của ông ta năm 2015 đổ lỗi cho những người nhập cư hợp pháp chiếm cƇcàn viễng

Các nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe và các nhà hoạt động bảo vệ người nhập cư đang thành lập liên minh để lên tiếng nảy. Nhưng người dân Mỹ phải yêu cầu Nghị viện can thiệp để ngăn chặn đề xuất này.

Chúng ta phải bảo vệ bản sắc của chúng ta là một quốc gia có chung một tầm nhìn và các giá trị, được xây dựn trữỉựn trên sựng trìn sủ Những giá trị này tuyên bố rằng chúng ta quan tâm đến những người khác, rằng chúng ta biết rằng chúng ta có cả những ằng chúng ta có cả những ngư ngờững người những người khác

Bác sĩ Tung Nguyen 샌프란시스코 캘리포니아에있는 là một giáo sư trường dược tại Đại học 셰리 히로타 là Giám đốc điều hành của Asian Health Services tại Oakland, CA

당신의 언어를 선택하세요:           English   |   中文   |    한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
당신의 언어를 선택하세요:
언어 선택