ការស្វាគមន៍

យើងរីករាយ ដែលលោកអ្នកបានជ្រើសរើសអេស៊ាន ហេល ស៊ើវីស (AHS) ជាអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់អ្នក។ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 1974 យើងបានប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ និងគាំទ្រសម្រាប់សហគមន៍កោះអាស៊ី និងប៉ាស៊ីហ្វិកនៅអុកឡែន។

នៅអេស៊ានហេលស៊ើវីស(AHS) អ្នកនឹងអាចចូលប្រើបាន ការថែរក្សាអ្នកជំងឺទាំងមូល- សេវាកម្មទន្តសាស្ត្រ និងសុខភាពផ្លូវចិត្តពេញលេញរួមមាន៖

ក្រុមពិគ្រោះជម្ងឺរបស់យើងក៏ផ្តល់នូវការបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យក្នុងតំបន់រួមទាំង មជ្ឈមណ្ឌលពិគ្រោះជំងឺ Alta Bates Summitនិង មន្ទីរពេទ្យ Highland.

ចាប់ផ្ដើម ភ្លាយជាសមាជិកអេស៊ានហេលស៊ើវីស (AHS)

សូមអរគុណចំពោះចំណាប់អារម្មណ៍ដែលបានចូលរួមអេស៊ានហេលស៊ើវីស!

ដើម្បីក្លាយជាសមាជិកមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពរបស់យើងខ្ញុំ ឬដើម្បីណាត់ជួបចុះឈ្មោះ សូមទូរស័ព្ទ៖

510-986-6880

ឬមកពិគ្រោះជាមួយពួកយើងនៅនាយកដ្ឋានសេវាកម្មសមាជិកភាព ដែលមានទីតាំងនៅ 818 ផ្លូវ Webster រដ្ឋអុកឡែន, CA 94607

អេស៊ានហេលស៊ើវីស គឺជាមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពដែលមានការបញ្ជាក់ពីគណៈកម្មការចម្រុះ ហើយត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិសម្រាប់ការងារតស៊ូមតិរបស់ខ្លួនក្នុងនាមអ្នកជម្ងឺ។ ជាមួយនិយោជិកជាង 500 នាក់ និងសេវាកម្មវេជ្ជសាស្ត្រពេញលេញ យើងគឺជាអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពឈានមុខគេសម្រាប់ជនជាតិអាស៊ី និងកោះប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងតំបន់អាឡាមេដា។

អ្នកផ្តល់សេវារបស់ពួកយើងដែលនិយាយភាសាអាស៊ី 14 ភាសារួមគ្នាទន្ទឹងរងចាំឱកាសដើម្បីបម្រើលោកអ្នក។

ធ្វើការណាត់ជួប

ដើម្បីធ្វើការណាត់ជួប ធ្វើការណាត់ជួបឡើងវិញ ឬបោះបង់

ការណាត់ជួបផ្នែកពិគ្រោះជំងឺដែលមិនមានការបន្ទាន់

សូមទូរស័ព្ទទៅគ្លីនិកនៅផ្ទះរបស់អ្នក។

នៅពេលដែលអ្នកទូរស័ព្ទទៅធ្វើការណារ់ជួប សូមប្រាប់បុគ្គលិកជាមុនថា៖

 • ភាសារបស់អ្នក (ប្រសិនបើអ្នកមិននិយាយភាសាអង់គ្លេស)
 • ឈ្មោះ​របស់​អ្នក
 • លេខសម្គាល់អេស៊ានហេលស៊ើវីស(AHS) របស់អ្នក

 

ផ្នែកទទួលភ្ញៀវអាចទាក់ទងដោយផ្ទាល់ទៅកាន់បុគ្គលិកដែលនិយាយភាសារបស់អ្នក។ ប្រសិនបើបុគ្គលិកមិនទំនេរ សូមផ្ញើរសារ ឬផ្ញើរសារជាសម្លេងជាមួយនឹងពត៌មានខាងក្រោម៖

 • លេខទូរស័ព្ទប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នក ជាមួយនិងលេខកូដតំបន់
 • មូលហេតុដែលអ្នកត្រូវធ្វើការណាត់ជួប
 • ឬកាលបរិច្ឆេទនៃការណាត់ជួបដែលអ្នកចង់លុបចោលឬខកខានមិនបានជួប។ អ្នកក៏អាចស្នើសុំឱ្យកំណត់ពេលណាត់ជួបរបស់អ្នកសារជាថ្មី។

សេចក្តីជូនដំណឹងសំរាប់អ្នកជម្ងឺអេស៊ានហេលស៊ើវីស(AHS)៖នៅថ្ងៃទី 2 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ ២០២១ អេស៊ានហេលស៊ើវីសបានចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធការក្រើនរំលឹកនៃការណាត់ជួបថ្មី។ ចំពោះអ្នកជំងឺអេស៊ានហេលស៊ើវីស(AHS) ប្រសិនបើអ្នកមានការណាត់ជួបនាពេលខាងមុខអ្នកនឹងទទួលបានការរំលឹកពីការណាត់ជួបតាមសម្លេងដោយស្វ័យប្រវត្តិតាមទូរស័ព្ទ។ ការរំលឹកការណាត់ជួបទាំងនេះ នឹងត្រូវបានផ្តល់ជូនជាភាសាចិន ភាសាចិនកុកងឺ ភាសាកូរ៉េ និងភាសាអង់គ្លេស។ នៅពេលអ្នកទទួលបានការរំលឹកតាមទូរស័ព្ទដោយស្វ័យប្រវត្តិ សូមបញ្ជាក់ពីការណាត់ជួបរបស់អ្នកដោយស្តាប់ការណែនាំដែលបានផ្តល់ជូន។

qa

ក្នុងករណីមានអាសន្នសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 911

នៅពេលអេស៊ានហេលស៊ើវីសត្រូវបានបិទសូមទូរស័ព្ទទៅ (415) 752-1316 នៅពេលដែលអ្នកត្រូវការនិយាយជាមួយគ្រូពេទ្យ ឬពេទ្យធ្មេញ AHS ព្រោះអ្នកមានអារម្មណ៍ថាឈឺឬត្រូវការការណែនាំពីគ្រូពេទ្យ។

អ្នកជំនាញសុខភាពផ្លូវចិត្ត សូមខលមក (415) 750-6788 .

 • ពេលអ្នកទូរស័ព្ទទៅអ្នកត្រូវប្រាប់សេវាកម្មឆ្លើយ៖
  • ឈ្មោះ​របស់​អ្នក,
  • លេខសម្គាល់អ្នកជម្ងឺ AHS ឬថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត
  • លេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នក និង
  • មូលហេតុដែលអ្នកទូរស័ព្ទមក
 • សេវាកម្មឆ្លើយតបនឹងបញ្ជូនព័ត៌មានរបស់អ្នកទៅគ្រូពេទ្យ

ជំហានទី 1៖ ចូល

 • រាល់ពេលណាត់ជួបពេទ្យអ្នកនឹងត្រូវការ៖
  • ប័ណ្ណណាត់ជួប
  • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរូបថត
  • កាតធានារ៉ាប់រងសុខភាពណាមួយដែលអ្នកមាន
  • ថ្នាំទាំងអស់របស់អ្នក
  • ការចំណាយរួមគ្នាសម្រាប់សេវាវេជ្ជសាស្រ្ត
  • ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពការផ្លាស់ប្តូរអាសយដ្ឋាននិង / ឬលេខទូរស័ព្ទ

បុគ្គលិកម្នាក់នឹងឆែកអ្នកចូលហើយសុំឱ្យអ្នកអង្គុយនៅកន្លែងរង់ចាំ។ នៅពេលដែលអ្នកផ្តល់សេវារបស់អ្នកត្រៀមខ្លួនឃើញអ្នកគិលានុប្បដ្ឋាយិកានឹងចេញមកហៅឈ្មោះអ្នកហើយនាំអ្នកទៅកាន់បន្ទប់ពិគ្រោះ។ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការអ្នកបកប្រែភាសាសូមនិយាយជាមួយបុគ្គលិករបស់យើងហើយអ្នកបកប្រែម្នាក់នឹងត្រូវបានរៀបចំសម្រាប់អ្នក។

ជំហានទី 2 : ជួបគ្រូពេទ្យ

មុនពេលគ្រូពេទ្យចូលមកក្នុងបន្ទប់ពិគ្រោះដើម្បីមើលអ្នក បុគ្គលិកខាងមន្ទីរពេទ្យនឹងជួបអ្នកហើយទទួលយកព័ត៌មានរបស់អ្នករួមមានទម្ងន់ ជីពចរ កម្ពស់និងសម្ពាធឈាមរបស់អ្នក (ក៏មានសីតុណ្ហភាពប្រសិនបើចាំបាច់) ។

ជំហានទី 3: ពិនិត្យនិងកំណត់ពេលណាត់ជួប

បន្ទាប់ពីបានទៅជួបគ្រូពេទ្យកុំភ្លេចទៅពិនិត្យ។វាជាការសំខាន់ដែលអ្នកត្រូវពិនិត្យព្រោះអ្នកអាចត្រូវការ៖

 • សំណុំបែបបទមន្ទីរពិសោធន៍សម្រាប់ការធ្វើតេស្តឈាម
 • សំណុំបែបបទបញ្ជូនទៅជួបអ្នកឯកទេស
 • វេជ្ជបញ្ជាសម្រាប់ថ្នាំ
 • ដើម្បីកំណត់ពេលណាត់ជួប
 • ករណីមានបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនត្រូវបានដំណើរការជាពិសេស ប្រសិនបើអ្នកជាអ្នកជំងឺ HealthPAC

រឿងទាំងអស់នេះនឹងត្រូវបានធ្វើសម្រាប់អ្នកក្នុងកំឡុងពេលដំណើរការត្រួតពិនិត្យ បុគ្គលិកគ្លីនិក មិនមែនគ្រូពេទ្យរបស់អ្នកទេ។

ចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី 1 ខែ មករាឆ្នាំ 2022 ប្រសិនបើអ្នកមិនមានការធានារ៉ាប់រង ឬមានគម្រោងបង់ប្រាក់សម្រាប់វិក្កយបត្រថែទាំសុខភាពដោយខ្លួនឯង អ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពត្រូវតែផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការប៉ាន់ស្មាននៃការគិតថ្លៃដែលរំពឹងទុកមុនពេលការណាត់ជួបរបស់អ្នក។ នេះត្រូវបានគេហៅថា "ការប៉ាន់ប្រមាណភាពជឿជាក់ល្អ" (GFE) ។ អ្នកផ្តល់សេវាត្រូវតែផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវ GFE ប្រសិនបើអ្នកស្នើសុំមួយ ឬបន្ទាប់ពីអ្នកបានកំណត់ពេលណាត់ជួប។ វាគួរតែរួមបញ្ចូលការគិតថ្លៃដែលរំពឹងទុកសម្រាប់ការណាត់ជួបបឋម និងសេវាកម្មផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានផ្តល់ជូនជាផ្នែកនៃការណាត់ជួបដូចគ្នា។

អេស៊ានហេលស៊ើវីស ប្តេជ្ញាផ្តល់សេវាកម្មវិក័យប័ត្រដែលមានប្រសិទ្ធិភាពនិងការគោរព។ ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរអំពីវិក័យប័ត្រសូមទាក់ទងនាយកដ្ឋានវិក័យប័ត្ររបស់យើងនៅឯ:

510-986-6850