បុគ្គលិករបស់យើងចេះពីរភាសា និងពីរវប្បធម៌នៅក្នុង៖

 • ភាសាភូមា
 • ភាសាចិនកាតាំង
 • ភាសាជប៉ុន
 • ភាសាខារិន
 • ភាសាខ្មែរ
 • ភាសាកូរ៉េ
 • ភាសាចិនកុកងឺ
 • ភាសាមៀន
 • ភាសាតាហ្គាឡុក
 • ភាសាវៀតណាម
 • ភាសាអង់គ្លេស

ទីតាំង​ និងម៉ោង

ជំនាញសុខភាពផ្លូវចិត្ត - Oakland:
310 8 thផ្លូវ, ឈុត 210, អូកឡិន, CA 94607
ទូរស័ព្ទ: (510) 735-3900
ថ្ងៃពុធដល់ថ្ងៃសុក្រ -ម៉ោង 9 ព្រឹកដល់ម៉ោង 12 ថ្ងៃត្រង់ | 1 រសៀល - 5 ល្ងាច
ថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃអង្គារ - បានបិទរហូតដល់មានការជូនដំណឹងបន្ថែម

ជំនាញសុខភាពផ្លូវចិត្ត - សានដាឡែន៖
433 Callan Avenue, Suite 301, San Leandro, CA 94577
ទូរស័ព្ទ:(510) 735-3900
ការជូនដំណឹងបន្ថែមរហូតដល់បិទ
តាមការធ្វើការណាត់ជួបតែប៉ុណ្ណោះ

កម្មវិធីសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់អេស៊ានហេលស៊ើវីស ផ្តល់ជូននូវការការពារ ការធ្វើអន្តរាគមន៍រហ័ស និងសេវាកម្មព្យាបាលសម្រាប់អ្នកដែលមានបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្ត។ យើងបម្រើកុមារ យុវវ័យ មនុស្សពេញវ័យ និងមនុស្សចាស់នៃអាល់ដិនណា។ បុគ្គលិករបស់យើងចេះពីរភាសា ពីរវប្បធម៌ ដូចជា ភាសាចិនកាតាំង ភាសាជប៉ុន ភាសាខ្មែរ ភាសាកូរ៉េ កូរ៉េចិនកុកងឺ ភាសាវៀតណាម និងភាសាអង់គ្លេស។

ទីតាំង៖ នៅផ្លូវ 310 ផ្លូវលេខ 8, Suite 210, Oakland, CA 94607

សម្រាប់ការរៀបចំការណាត់ជួបមួយ
សូមទូរស័ព្ទទៅកាន់ 510-735-3900

សេវាកម្មការកាពារ និងអន្តរាគមន៍រហ័ស៖

កម្មវិធីផ្តល់ប្រឹក្សាអំពីការការពារ គឺជាកម្មវិធីការកាពារនិងថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្ត ដែលផ្តោតនៅអាស៊ីបូព៌ា ដែលផ្តល់ការងារដល់អ្នកឯកទេសខាងសុខភាពផ្លូវចិត្ត អ្នកអប់រំសុខភាពសហគមន៍ ឬអ្នកជំរុញ និងអ្នកព្យាបាលតាមបែបប្រពៃណី ដើម្បីផ្តល់សកម្មភាពលើកកម្ពស់ និងការពារសុខភាពផ្លូវចិត្តក៏ដូចជាសេវាកម្មអន្តរាគមន៍រហ័ស។

 

សេវាកម្មព្យាបាលសុខភាពផ្លូវចិត្តដោយអ្នកជំនាញ៖

សេវាកម្មសុខភាពផ្លូវចិត្តសហគមន៍ ផ្តល់ការព្យាបាលជាលក្ខណៈបុគ្គល និងក្រុមគ្រួសារ ការប្រឹក្សាជាក្រុម និងផ្នែកចិត្តសាស្ត្រសម្រាប់កុមារ មនុស្សវ័យជំទង់ មនុស្សចាស់ និងមនុស្សចាស់ដែលមានបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្ត។

 

ខ្សែទូរស័ព្ទទាក់ទងអេស៊ានហេលស៊ើវីស៖

បណ្តាញទូរស័ព្ទទាក់ទងរបស់អេស៊ានហេលស៊ឺវីស គឺអាចរកបានសម្រាប់ប្រជាជនទាំងអស់នៃអាឡាមេដាខោនធី ស្វែងរកសេវាកម្មសុខភាពផ្លូវចិត្តពិសេស។ ខ្សែទូរស័ព្ទផ្តល់ជូនការពិនិត្យសុខភាព និងសេវាកម្មសុខភាពផ្លូវចិត្តជាភាសាអាស៊ីជាច្រើន។

 

និយាយជាមួយអ្នកជំនាញសុខភាពផ្លូវចិត្តសម្រាប់ការពិនិត្យនិងផ្តល់សេវាកម្មសុខភាពផ្លូវចិត្តពិសេស៖

សូមទូរស័ព្ទមកកាន់សេវាកម្មអេស៊ានហេលស៊ើវីសរបស់យើងខ្ញុំ ទាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ 510-735-3939 ។

 

សេវាកម្មម៉ោងសម្រាប់អ្នកជម្ងឺឯកទេសសុខភាពផ្លូវចិត្តឯកទេសអេស៊ានហេលស៊ើវីស៖

ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រចន្លោះម៉ោង 5 ល្ងាច -9 ព្រឹក
ចុងសប្តាហ៍ 24/7
អេស៊ានហេលម៉ោងបន្ទាប់ លេខទូរស័ព្ទ៖ 415-750-6788

សូមប្រាប់ពួកគេដូចខាងក្រោមៈ

 1. អ្នកគឺជាអតិថិជន SMH
 2. ឈ្មោះ​របស់​អ្នក
 3. លេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ឌរបស់អ្នកជម្ងឺអេស៊ានហេលស៊ើវីស ឬថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត
 4. លេខទូរស័ព្ទ​របស់​អ្នក
 5. ហេតុផលដែលអ្នកកំពុងហៅទូរស័ព្ទ និងឈ្មោះអ្នកពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់អ្នក

ក្រុមរបស់អ្នក

ជ្រើសរើសភាសារបស់អ្នក           English   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
ជ្រើសរើសភាសារបស់អ្នក
ជ្រើសរើស​ភាសា