សេវាកម្មថែទាំបឋម

  • កុមារ

ទីតាំង​ និងម៉ោង

អាស័យដ្ឋាន

101 ផ្លូវ Callan, Suite 105 
សានឡេនដ្រូរ៉ូ, CA 94577

ទូរស័ព្ទ: (510) 357-7077
ទូរស័ព្ទបន្ទាប់ពីម៉ោង៖ (415) 752-1316

ម៉ោង

ថ្ងៃចន្ទ ព្រហស្បតិ៍ និងសុក្រ ម៉ោង 9 ព្រឹក ដល់ 12:30 យប់ | 1:30PM – 5PM
ថ្ងៃអង្គារៈ 9 ព្រឹក - 12:30 យប់
ថ្ងៃពុធ: 1:30 រសៀល - 5 ល្ងាច

ការ​ដឹកជញ្ជូន​សាធារណៈ

ស្ថានីយ៍សាន់ឡេនដ្រូបូ បាតមានអាចដើរមកដល់ដោយរយះពេល 9នាទី ហើយអេស៊ី ត្រេនស៊ីតនៅក្បែរនោះ។


ចំណត:
យើងសូមផ្តល់អនុសាសន៍ឱ្យចតនៅក្នុង  យានដ្ឋានចំណតរថយន្តក្រុងដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅជាប់ខាងខាងកើតនៃអាគារ។ ច្រកចូលមានទីតាំងស្ថិតនៅ វិធីខាឡាន និង វិថីអេសទូអ៊ីល្យូ ចន្លោះផ្លូវលេខ 14 និងផ្លូវ ហារីស៊ុន ។ មានកន្លែងទំនេរចំនួន 384 កន្លែងក្នុងតម្លៃ 76 សេនក្នុងមួយម៉ោង។

សេវាកម្មផ្នែកជម្ងឺកុមាររបស់អេស៊ានហេលស៊ើវីសនៅសាន់ លៀនដ្រូ គឺជាអគារទំនើបបំផុតដែលមានទំហំ 2,000 ហ្វីតការ៉េដែលមានបន្ទប់ពិនិត្យជំងឺចំនួន 4បន្ទប់ ។ ការអនុវត្តន៍នេះជារបស់លោកបណ្ឌិត ឡរែន ណឹង និងលោកវេជ្ជបណ្ឌិត ស៊ឺលី ឡូវ ដែលបានបម្រើសហគមន៍នៅ សាន់លៀនដ្រូ អស់រយៈពេល 34 ឆ្នាំ និងសហគមន៍តំបន់ បេ អេរៀ នៅ អុកលែន សរុបចំនួន 44 ឆ្នាំ។ អេស៊ានហេលស៊ើវីស មានកិត្តិយសទទួលមរតករបស់វេជ្ជបណ្ឌិត ឡរែន ណឹង, វេជ្ជបណ្ឌិត ស៊ឺលី ឡូវ និងវេជ្ជបណ្ឌិត លី ជូ ។

ភាសា

  • ភាសាអង់គ្លេស
  • ភាសាចិនកាតាំង
  • ភាសាចិនកុកងឺ

ម្ចាស់ជំនួយរបស់អ្នក