សេវាកម្មថែទាំបឋម

  • កុមារ

ទីតាំង​ និងម៉ោង

អាស័យដ្ឋាន

១០១ ផ្លូវ Callan, Suite ១០៥, 
សានឡេនដ្រូរ៉ូ, CA ៩៤៥៧៧

ទូរស័ព្ទ: (XNUMX) XNUMX-XNUMX
ទូរស័ព្ទបន្ទាប់ពីម៉ោង៖ (៤១៥) ៧៥២-១៣១៦

ម៉ោង

ថ្ងៃច័ន្ទៈ ៩ ព្រឹកដល់ ៥ : ០០ ល្ងាច
ថ្ងៃអង្គារៈ ៩ ព្រឹក - ១២ ៈ ៣០ ល្ងាច
ថ្ងៃពុធៈ ១ : ៣០ ល្ងាច - ៥ :០០ ល្ងាច
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ៈ ៩ : ០០ ព្រឹកដល់ ៥ : ០០ ល្ងាច
ថ្ងៃសុក្រៈ ៩ : ០០ ព្រឹកដល់ ៥ : ០០ ល្ងាច

ការ​ដឹកជញ្ជូន​សាធារណៈ

ស្ថានីយ៍សាន់ឡេនដ្រូបូ បាតមានអាចដើរមកដល់ដោយរយះពេល ៩នាតី ហើយអេស៊ី ត្រេនសីុតនៅក្បែរនោះ។


ចំណត:
យើងសូមផ្តល់អនុសាសន៍ឱ្យចតនៅក្នុង  យានដ្ឋានចំណតរថយន្តក្រុងដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅជាប់ខាងខាងកើតនៃអាគារ។ ច្រកចូលមានទីតាំងស្ថិតនៅ វិធីខាឡាន និង វិថីអេសទូអ៊ីល្យូ ចន្លោះផ្លូវលេខ ១៤ និងផ្លូវ ហារីស៊ុន ។ មានកន្លែងទំនេរចំនួន ៣៨៤ កន្លែងក្នុងតម្លៃ ៧៥ សេនក្នុងមួយម៉ោង។

សេវាកម្មផ្នែកជម្ងឺកុមាររបស់អេស៊ានហេលស៊ើេវីសនៅសាន់ លៀនដ្រូ គឺជាអគារទំនើបបំផុតដែលមានទំហំ ២០០០ ហ្វីតការ៉េដែលមានបន្ទប់ពិនិត្យជម្ងឺចំនួន ៤បន្ទប់ ។ ការអនុវត្តន៍នេះជារបស់លោកបណ្ឌិត ឡរែន ណឹង និងលោកវេជ្ជបណ្ឌិត ស៊ឺលី ឡូវ ដែលបានបម្រើសហគមន៍នៅ សាន់លៀនដ្រូ អស់រយៈពេល ៣៤ ឆ្នាំ និងសហគមន៍តំបន់ បេ អេរៀ នៅ អុកលែន សរុបចំនួន ៤៤ ឆ្នាំ។ អេស៊ានហេលស៊ើវីស មានកិត្តិយសទទួលមរតករបស់វេជ្ជបណ្ឌិត ឡរែន ណឹង, វេជ្ជបណ្ឌិត ស៊ឺលី ឡូវ និងវេជ្ជបណ្ឌិត លី ជូ ។

ភាសា

  • ភាសាអង់គ្លេស
  • ភាសាចិនកាតាំង
  • ភាសាចិនកុកងឺ

ម្ចាស់ជំនួយរបស់អ្នក

ជ្រើសរើសភាសារបស់អ្នក           English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
ជ្រើសរើសភាសារបស់អ្នក
ជ្រើសរើស​ភាសា