Kinman បានអនុវត្តគណនេយ្យសាធារណៈតាំងពីឆ្នាំ 2003។ គាត់ផ្តល់សេវាកម្មចម្រុះនៃអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ និងអង្គភាពរដ្ឋាភិបាល ដោយផ្តល់សេវាធានា និងប្រឹក្សាដល់ស្ថាប័នអប់រំ អង្គការស្រាវជ្រាវ មណ្ឌលសុខភាពសហគមន៍ មណ្ឌលសុខភាពដែលមានលក្ខណៈសហព័ន្ធ (FQHCs) មូលនិធិ។ និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិ អង្គការសុខុមាលភាពសង្គម និងអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពបន្ថែម និងអង្គការនានា។