ចាប់តាំងពីត្រូវបានបង្កើតឡើង អេស៊ានហេលស៊ើវីស បានឈានមុខគេក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មថែទាំសុខភាពប្រកបដោយភាពឈានមុខគេដល់អ្នកជម្ងឺ។ ការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់យើងក្នុងការផ្តល់ការថែទាំ ដោយផ្អែកលើស្តង់ដារជាតិនៃការអនុវត្តល្អបំផុត ដោយបន្តជាមួយគំនិតផ្តួចផ្តើមរួមមាន៖

ការច្នៃប្រឌិតថ្មី

ការថែទាំតាមក្រុម

អេស៊ានហេលស៊ើវីស ប្រកាន់យកវិធីសាស្រ្តដែលផ្អែកលើក្រុមទៅនឹងការថែទាំសុខភាពដែលមានអ្នកផ្តល់សេវា គិលានុប្បដ្ឋាយិកា ជំនួយការផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត និងអ្នកគ្រប់គ្រងករណីសហការគ្នាក្នុងករណីធ្វើទស្សនកិច្ច។ មុនពេលជួបអ្នកជម្ងឺ ក្រុមនេះប្រជុំដើម្បីពិនិត្យតារាងអ្នកជំងឺនិងរៀបចំផែនការមកធ្វើទស្សនកិច្ច។ ពេលវេលារបស់បុគ្គលិកក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមួយ គឺធ្វើឡើងតាមរបៀបនៃការពង្រីកវិសាលភាពការបណ្តុះបណ្តាលរៀងខ្លួនៗ។ វិធីសាស្រ្តក្រុមផ្តល់ជូនអ្នកជំងឺជាមួយនឹងបទពិសោធថែទាំសុខភាពកាន់តែទូលំទូលាយ។

គ្រូបង្វឹកផ្នែកសុខភាព

អ្នកជំងឺដែលមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃ (រួមទាំងជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងជំងឺលើសឈាម) ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការទទួលបានគ្រូបង្វឹកសុខភាព។ គ្រូបង្វឹករបស់យើងនឹងជួបអ្នកដោយផ្ទាល់ក្នុងពេលពិនិត្យសុខភាព ជួយអ្នកបង្កើតគម្រោងសុខភាពមួយ និងពិនិត្យអ្នកដោយនិយាយទូរស័ព្ទផ្ទាល់។ តាមរយៈការធ្វើផែនការ និងការលើកទឹកចិត្តគ្រូបង្វឹកទាំងនេះ នឹងជួយអ្នកឱ្យសម្រេចគោលដៅសុខភាពរបស់អ្នក។

អ្នកតម្រង់ទិសអ្នកជំងឺ

នៅតាមមណ្ឌលសុខភាពរបស់យើងអ្នកនឹងឃើញអ្នកតម្រង់ទិសអ្នកជំងឺត្រៀមខ្លួនជួយអ្នកក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នក។ ពីការជួយអ្នកចុះឈ្មោះកម្មវិធីធានារ៉ាប់រង ឆ្លើយសំណួរអំពីការណាត់ជួបអ្នកបកប្រែសំភារៈ ឬណែនាំអ្នកតាមរយៈមណ្ឌលសុខភាព អ្នកតម្រង់ទិសរបស់យើងត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់ ដើម្បីធ្វើឱ្យការថែរក្សាសុខភាពកាន់តែមានភាពងាយស្រួល។ អ្នកតម្រង់ទិសរបស់យើងនិយាយភាសាចិនកានតាំង ភាសាវៀតណាម ភាសាចិនកុកងឺ ភាសាខ្មែរ ភាសាកូរ៉េ ភាសាតាហ្គាឡុក ភាសាមៀន ភាសាឡាវ ភាសាម៉ុងហ្គោ ភាសាការ៉ែន និងភាសាភូមា។

ដំណើរទស្សនកិច្ចជាក្រុម

ដំណើរទស្សនកិច្ចជាក្រុមនេះ គឺជាឱកាសមួយសម្រាប់អ្នកជំងឺក្នុងការស្វែងយល់អំពីស្ថានភាពសុខភាព និងប្រធានបទដូចជាអាហារូបត្ថម្ភនិងការធ្វើលំហាត់ប្រាណ។ ដំណើរទស្សនកិច្ចទាំងនេះអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកជម្ងឺរៀនសូត្រពីគ្នាទៅវិញទៅមកក្រោមការណែនាំរបស់អ្នកជំនាញវេជ្ជសាស្រ្តបង្កើតមិត្តភក្តិ និងតាមរយៈមិត្តភាពទាំងនេះផ្តល់ការគាំទ្រដល់សហគមន៍គ្នាទៅវិញទៅមក។

សុខមាលភាពផ្លូវចិត្ត

សុខភាពផ្លូវចិត្តគឺជាសមាសធាតុសំខាន់នៃសុខុមាលភាពរបស់មនុស្សម្នាក់។ ជាអកុសលការព្យាបាលសុខភាពផ្លូវចិត្តជាញឹកញាប់ត្រូវបានគេធ្វើឱ្យស្អប់ខ្ពើមនៅក្នុងសហគមន៍អាមេរិកាំងអាស៊ី ហើយត្រូវបានគេមើលឃើញថាដាច់ដោយឡែកពីសុខភាពជាក់ស្តែង។ នេះមានន័យថាលក្ខខណ្ឌដូចជាការបាក់ទឹកចិត្ត របួសផ្លូវចិត្តក្រោយភាពតានតឹង និងការថប់បារម្ភជារឿយៗមិនត្រូវបានទទួលការព្យាបាលទេ។

ជំនួសឱ្យការមើលទៅលើសុខភាពផ្លូវចិត្តដាច់ដោយឡែកពីគ្នា អ្នកផ្តល់សេវាវេជ្ជសាស្ត្រអេស៊ានហេលស៊ើវីស ផ្តោតលើសុខុមាលភាពរបស់អ្នកជំងឺទាំងមូល។ ក្រុមគ្រូពេទ្យរបស់ពួកយើង ធ្វើការពិនិត្យទៅលើសុខភាពផ្លូវចិត្តដែលជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការពិនិត្យជម្ងឺជាប្រចាំ។ ប្រសិនបើអ្នកជំងឺអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីសេវាកម្មសុខភាពផ្លូវចិត្ត អ្នកផ្តល់សេវារបស់យើងអាចបញ្ជូនពួកគេទៅកាន់អ្នកជំនាញដែលធ្វើការត្រឹមត្រូវនៅក្នុងអេស៊ានហេលស៊ើវីស។ អ្នកឯកទេសខាងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ពួកយើង ដែលនិយាយភាសាអាស៊ីជាច្រើន ហើយអាចសម្របសម្រួលការព្យាបាលដោយផ្ទាល់ជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាកម្ម ដើម្បីធានាថាអ្នកជំងឺមានការថែទាំដែលគាំទ្រសុខុមាលភាពរបស់ពួកគេទាំងមូល។