ការប្រារព្ធខួបលើកទី 50 របស់ AHS

អត្ថប្រយោជន៍ប្រចាំឆ្នាំ 2024 Gala

អបអរសាទរខួបលើកទី 50 នៃការផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា និងតស៊ូមតិសម្រាប់ជនក្រីក្រ! ចូលរួមជាមួយពួកយើងនៅថ្ងៃសៅរ៍ ទី 14 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2024 ដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពិសេសប្រចាំឆ្នាំដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីកេរដំណែលរបស់យើង ហើយទន្ទឹងរង់ចាំអនាគតនៃសេវាកម្មសុខភាពអាស៊ី។

សម្រាប់​ឱកាស​ឧបត្ថម្ភ និង​ការ​សាកសួរ​អំពី​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​ព្រឹត្តិការណ៍ សូមទាក់ទង Wendy Chang, wchang@ahschc.org