ធនធានសហគមន៍៖ សេវាកម្មច្បាប់

ធនធាន

សេវាកម្មផ្នែកច្បាប់

ការផ្សព្វផ្សាយផ្នែកច្បាប់នៃកោះអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនិងផ្តល់ការពិគ្រោះយោបល់តាមទូរស័ព្ទ ខលទៅកាន់លេខរបស់ពួកគេ ពួកគេនឹងណែនាំអ្នកទៅអ្នកជំនាញផ្នែកទទួលភ្ញៀវ ដែលនឹងកំណត់ថាតើមេធាវីមួយណាដែលនឹងណែនាំអ្នក។ លេខការិយាល័យ Oakland៖  510-251-2846។ ពួកគេមានបុគ្គលិកចេះពីរភាសា។

ជំនួយផ្នែកច្បាប់តំបន់បេ។ និង APILOទាំងពីរនេះមានមេធាវី ដែលអាចជួយក្នុងបញ្ហាច្បាប់ផ្សេងៗរួមមានអន្តោប្រវេសន៍និងផ្ទះសម្បែង។ ទូរស័ព្ទទៅកាន់:  510-663-4744

លេខទូរស័ព្ទរហ័សទាន់ហេតុការណ៍ស្របច្បាប់៖ 510-250-5277

 • អាចឆ្លើយសំនួរអំពីភាពគ្មានផ្ទះសម្បែង ការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាអាណាព្យាបាល សេចក្តីត្រូវការខាងសាលា ឬសាលារៀន និងផលប្រយោជន៍សាធារណៈ។
 • ទុកសារពេលណាក៏បាន ឬនិយាយជាមួយអ្នកផ្សាយផ្ទាល់នៅថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ 9:30 ព្រឹកដល់ម៉ោង 1 រសៀល។

មេធាវីទីក្រុងអូកឡែន និងមេធាវីក្រុងអាឡាមេដា

សំណួរដែលត្រូវបានគេសួរជាញឹកញាប់ស្តីពីការការពារជនរងគ្រោះពីអំពើហឹង្សារវាងបុគ្គលក្នុងគ្រួសារ និងផ្សេងទៀតឬការរំលោភបំពានក្នុងកំឡុងពេលស្នាក់នៅនឹងកន្លែង។

https://www.alcoda.org/newsroom/files/FAQ-DV-and-Interpersonal-Violence.pdf

(បែបភាសាអេស្ប៉ាញ-ភាសាវៀតណាម-ភាសាចិនកាតាំង)

មជ្ឈមណ្ឌលធនធានស្របច្បាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ៈ

ឯកសារកូវីដ៖https://www.ilrc.org/sites/default/files/resources/covid_handout_april_2020.pdf

ធនធានសហគមន៍ផ្សេងៗ៖https://www.ilrc.org/community-resources

បន្ទាយស្រី៖

ការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារ (ស៊ីអេសអ៊ីស៊ី) - ប្រភពគាំទ្រវិបត្តិ សម្រាប់អ្នកផ្តល់សេវា

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងទៅកាន់បន្ទាយស្រី 410-318-0909www.banteaysrei.org

មជ្ឍមណ្ឌលយុត្តិធម៍គ្រួសារអាឡាមេដា ខោនធី៖

មជ្ឈមណ្ឌលយុត្តិធម៌គ្រួសារនៅតែបើកចំហ។

ទូរសព្ទ័ 24 ម៉ោង

 • វិបត្តិអំពើហឹង្សាក្នុងគ្រួសារ 1-800-947-8301
 • លេខទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍វិបត្តិករណីរំលោភ 510-845-7273

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងមានអាសន្នសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 911។ អតិថិជនរបស់អេហ្វជេស៊ីអ្នកតម្រង់ទិសអតិថិជន (អ្នកប្រឹក្សាយោបល់នៅនឹងកន្លែង) ធ្វើការចាប់ពីម៉ោង 8:30 ដល់ 5:00 ហើយនឹងតភ្ជាប់អ្នកទៅសេវាកម្មដែលត្រូវការទាំងអស់។ ទូរស័ព្ទទៅលេខ ៥១០-២៦៧-៨៨០០ ចន្លោះម៉ោង 8:30 ព្រឹកនិង 5 ល្ងាច។ អ្នកអាចមក អេហ្វជេស៊ី ឬទូរស័ព្ទ។

Alameda ប្រព័ន្ធសុខភាពអាឡាមេដា ហាយឡែន ខេមភឺស / កម្មវិធីអំពើហឹង្សាក្នុងគ្រួសារ និងមជ្ឈមណ្ឌលរំលោភផ្លូវភេទ (SART)៖

ផ្តល់សេវាកម្មរួមទាំងការតស៊ូមតិ ការប្រឹក្សា និងការគាំទ្រផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តផងដែរដូចជាខ្សែរទូរសព្វ24 ម៉ោងករណីមានវិបត្តិ៖ 510-534-9290

ស្ត្រីនៅតំបន់ឆកសមុទ្រប្រឆាំងនឹងការរំលោភសេពសន្ថវៈ (BAWAR)៖

BAWAR ផ្តល់ការប្រឹក្សាដោយផ្ទាល់មិនគិតថ្លៃ ដល់អ្នករួចផុតពីការរំលោភផ្លូវភេទនិ ងការសម្ងាត់របស់ពួកគេ។ BAWAR ក៏ផ្តល់ជូននូវប៉ូលីសតុលាការ និងមន្ទីរពេទ្យនិងផ្តល់នូវបណ្តាញទូរស័ព្ទ ២៤ ម៉ោង ក្រុមគាំទ្រនិ ងសហគមន៍ការអប់រំ។ BAWAR កំពុងទទួលការហៅទូរស័ព្ទពីចម្ងាយពីបញ្ហាវិបត្តិរបស់ពួកគេ។

510-845-7273

ការកសាងអនាគតជាមួយស្ត្រីនិងកុមារ (BFWC)៖

BFWC ផ្តល់ការគាំទ្រទៅនឹងអំពើហឹង្សាក្នុងគ្រួសារ និងផ្ទះសម្បែង។ BFWC មានជម្រកបន្ទាន់សម្រាប់អតិថិជន និងអតិថិជនដែលគ្មានផ្ទះសម្បែង ដែលកំពុងភៀសខ្លួនចេញពីអំពើហឹង្សាក្នុងគ្រួសារ ក៏ដូចជាកន្លែងស្នាក់នៅបណ្តោះអាសន្ន។ ជម្រកនិងខ្សែវទូរសព្វករណីមានវិបត្តិបើក ៨៦៦-២៩២-៩៦៨៨ ។

ទីជម្រកយុវជន ទ្រីមខាច់ឈើ

Dreamcatcher គឺជារឧបសគ្គទាប ជាកម្មវិធីព្យាបាល ដែលផ្តោតលើការផ្តល់ជូននូវការបន្តការថែទាំសមស្របទៅតាមអាយុសម្រាប់មនុស្សវ័យក្មេងរកឃើញខ្លួនគេគ្មានផ្ទះសម្បែង ឬស្ថិតក្នុងស្ថានភាពកេងប្រវ័ញ្ ចឬប្រឈមនឹងហានិភ័យក្លាយជាជនអនាថា។ គ្រែគឺមានសម្រាប់មនុស្សវ័យក្មេងដែលមានអាយុពី 583 5 ឆ្នាំ។ យុវជនអាចមកផ្ទាល់ដោយផ្ទាល់នៅមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពដែលមានទីតាំងនៅផ្ទះលេខ 583 ផ្លូវលេខ 5 ក្នុង Oakland 12 រសៀល -7 យប់ឬដោយការហៅ / ផ្ញើសារតាមលេខ 1-800-379-1114 ។

មជ្ឈមណ្ឌលច្បាប់ស្តីពីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ (FVLC)៖

FVLC កំពុងធ្វើការ ដើម្បីបញ្ចប់អំពើហឹង្សាក្នុងគ្រួសារនៅក្នុងតំបន់អាឡាមេដា ដោយប្រើវិធីសាស្រ្តរួមមួយដែលរួមបញ្ចូលសេវាកម្មការពារ និងការពារទូលំទូលាយសំរាប់អ្នករស់រានមានជីវិតពីការរំលោភ។ FVLC គឺជាអង្គការពហុវប្បធម៌ ដែលផ្តល់សិទ្ធិស្មើគ្នាសម្រាប់សេវាកម្មទាំងអស់រួមទាំងការទទួលបានភាសាដែលផ្តល់ដោយបុគ្គលិកចេះពីរភាសា និងកម្មវិធីអ្នកបកប្រែសម្ងាត់របស់យើង។ ការចូលត្រូវបានគេយកតាមទូរស័ព្ទនៅលេខ 1-800-947-8301 ។

កម្មវិធីសុខភាព៖

ការព្យាបាលអារម្មណ៍និងការបាត់បង់បន្ទាប់ពីការប្រើអំពើហឹង្សាក្នុងគ្រួសារ (កម្មវិធីសុខភាព)ផ្តល់នូវសេវាកម្មព្យាបាលចិត្តសាស្ត្រជាភាសាអង់គ្លេសនិងអេស៉្បាញដល់កុមារមនុស្សវ័យជំទង់និងមនុស្សពេញវ័យដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ស្ថានភាពឈឺចាប់។ សុខភាពកំពុងផ្តល់ការព្យាបាលតាមរយៈទូរស័ព្ទនិងវីដេអូដល់អតិថិជនដែលមានស្រាប់។ អតិថិជនថ្មីមិនត្រូវបានទទួលយកនៅពេលនេះទេ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទូរស័ព្ទទៅកម្មវិធីរុករកACFJC តាមលេខ 510-267-8800 ។

វិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិនៃតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រ (IIBA)៖

IIBA ផ្តល់នូវគ្លីនិកអន្តោប្រវេសន៍សម្រាប់ជនរងគ្រោះនៃអំពើហឹង្សារវាងបុគ្គលនិងពីរដងក្នុងមួយខែនៅឯ ACFJC ។ អ្នកដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ / ត្រូវការសេវាកម្មសូមទូរស័ព្ទមកខ្សែរទូរស័ព្ទលេខ 510-451-2846 ext 301. ជាអកុសលនៅពេលនេះ IIBA គឺមិនប្រើវិធីដើរ។

វិទ្យាស្ថានស្តីពីវ័យចំណាស់៖

ខ្សែទូរសព្វមិត្តភាព 24 ម៉ោង - អ្នកជំនាញដែលទទួលការបណ្តុះបណ្តាល ដែលអាចរកបានសម្រាប់ការហៅទូរស័ព្ទពីមនុស្សចាស់អាយុ 60 ឆ្នាំ និងចាស់ជាងនេះ និងមនុស្សពេញវ័យដែលរស់នៅពិការ។

ខ្សែទូរសព្វសំខាន់៖ 1-800-971-0016

ណារីកា៖

ណារីកាកំពុងផ្តល់នូវសេកម្មទាក់ទងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ / សេវាកម្មរំលោភដៃគូជិតស្និទ្ធ។ បណ្តាញទូរស័ព្ទជំនួយវិបត្តិត្រូវបានបើក និងបម្រើដល់អ្នករស់រានមានជីវិតពីឌីវី តាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ 1-800-215-7308 ។ អ៊ីមែលមកយើងតាម រយះnarika@narika.orgប្រសិនបើវាមិនមានសុវត្ថិភាពក្នុងការហៅ។ ក្រុមគាំទ្រសម្រាប់អ្នករស់រានមានជីវិតពីឌីវី អាចរកបានតាមរយៈទូរស័ព្ទ ក៏ដូចជាថវិកាបន្ទាន់សម្រាប់តម្រូវការបន្ទាន់របស់អតិថិជនរបស់យើងរួមមានបង្គន់អនាម័យ ផលិតផលអនាម័យ និងអាហារកំប៉ុង។

ជម្រកជ្រលងភ្នំទ្រី ៖

អាចរកបានតាមទូរស័ព្ទសម្រាប់វិបត្តិ និងសេវាកម្មប្រឹក្សា។ ដូចគ្នានេះផងដែរអាចជួយក្នុងការដាក់ការរឹតបន្តឹងបទបញ្ជា និងសំណួរអំពីបទបញ្ជាឃុំឃាំង។ សេវាកម្មជាភាសាអេស្ប៉ាញ និងអង់គ្លេស។ បន្ទប់គេង អាហារបើកពីម៉ោង 1 ដល់ 4 រសៀល។

ខ្សែទូរសព្វករណីមានវិបត្តិ៖ 1-800-884-8119
ខ្សែទូរសព្វសំខាន់៖ 925-449-5845

ខ្សែរទូរសព្វបន្ទាន់នៃការិយាល័យស្អប់ខ្ពើមឧក្រិដ្ឋកម្ម៖

មានសម្រាប់ការរាយការណ៍អំពីឧក្រិដ្ឋកម្មដែលទាក់ទងនឹងការស្អប់ 510-208- 4824 ។ 

សេវាកម្មពន្ធដា

មានការពន្យាពេលសម្រាប់ការដាក់ឯកសារ និងបង់ពន្ធនៅឆ្នាំ2019របស់អ្នក និងបញ្ចូនត្រឡប់មកវិញថ្ងៃទី 15 ខែកក្កដា។

ក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋពន្ធរបស់រដ្ឋ និងការិយាល័យសេវាកម្មចំណូលផ្ទៃក្នុងនៅតំបន់ឆកសមុទ្រត្រូវបានបិទរហូតដល់មានការជូនដំណឹងបន្ថែម។

រដ្ឋាភិបាលនឹងប្រើប្រាស់លិខិតប្រកាសពន្ធឆ្នាំ 2019 ឬ 2018 ដើម្បីកំណត់ថាតើគ្រួសារទទួលបានការត្រួតពិនិត្យជំរុញសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហព័ន្ធដែរឬទេ។ អ្នកមិនដាក់ឯកសាររួមមានអ្នកទទួលសន្តិសុខសង្គម ដែលមិនចាំបាច់ដាក់ឯកសារពន្ធ ប៉ុន្តែមិនចាំបាច់បំពេញបែបបទនេះទេ៖

កម្មវិធីជំនួយពន្ធដាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តក្នុងមូលដ្ឋានសាជីវកម្មអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីបូព៌ា (VITA)

 • ជំនួយពន្ធឥតគិតថ្លៃសម្រាប់អ្នករស់នៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រ ដែលមានប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំតិចជាង 69,000 ដុល្លារ
 • សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមឬកក់ការណាត់ជួបសូមចូលទៅកាន់៖ www.ebaldc.org/vita
 • ចំណង់ចំណូលចិត្តដែលបានផ្តល់ឱ្យអ្នកបង់ពន្ ធដែលមិនទាន់បានដាក់ឯកសារទាំងការបង់ពន្ធប្រចាំឆ្នាំ 2018 និង 2019 របស់ពួកគេ។
 • ទីប្រជុំជន អូកលេន
 • ថ្ងៃអង្គារ ពុធ | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ 1-6 ល្ងាច
 • សេវាកម្មដោយការណាត់ជួបតែនៅការិយាល័យកណ្តាលអូកលេន។
 • 510-693-3043

បរិច្ចាគដល់មូលនិធិសហគមន៍ថែទាំថ្ងៃនេះ

ជ្រើសរើសភាសារបស់អ្នក           English   |   中文   |    한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
English   |   中文   |   한국어   |   ខ្មែរ   |   Tiếng Việt
ជ្រើសរើសភាសារបស់អ្នក
ជ្រើសរើស​ភាសា