ធនធាននៅក្នុង និងជុំវិញស្រុកAlameda

សូមមើលបញ្ជីធនធានទាំងនេះ ដែលអ្នកអាចចូលបានក្នុង និងនៅជុំវិញស្រុកAlameda

ស្ថានភាពនៃធនធានទាំងនេះកំពុងផ្លាស់ប្តូរឥតឈប់ឈរ។ យើងនឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពួកគេ ដូចដែលយើងបានឮអំពីពួកគេ។

សម្រាប់ព័ត៌មានទូទៅអំពីវីរុស សូមទូរស័ព្ទទៅលេខ 211 ។

កុំទូរស័ព្ទទៅ ៩១១ សម្រាប់ភាពមិនអាសន្នដូចជា៖

 • ព័ត៌មានអំពីវីរុស។
 • ត្រូវការជិះ ទៅកាន់ការិយាល័យគ្រូពេទ្យ។
 • ចង់ធ្វើតេស្តិ៍ រកជម្ងឺកូវីដ១៩ តែមិនទាន់បាននិយាយជាមួយអ្នកជំនាញថែទាំសុខភាពនៅឡើយទេ។
 • មានរោគសញ្ញាស្រាល។

ទូរស័ព្ទទៅ 911 ប្រសិនបើអ្នក៖

 • មានរោគសញ្ញាគាំងបេះដូង / ដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល។
 • ពិបាកដកដង្ហើមឬស្លាក់។
 • មានប្រតិកម្មអាលែហ្សី។
 • មានការឈឺចាប់ធ្ងន់ធ្ងរភ្លាមៗ។

នៅOakland សូមទូរស័ព្ទទៅ 311 ឬ (510) 615-5566 ចំពោះបញ្ហាបន្ទាន់ ដែលមិនចាំបាច់រាយការណ៍ដូចជា៖

 • ការចាក់សម្រាមខុសច្បាប់
 • បញ្ហា
 • គំនូរតាមទីសាធារណៈ (លើទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈ)
 • យានយន្តដែលគេបោះបង់ចោល
 • ការដាច់សញ្ញាចរាចរណ៍
 • ដើមឈើឬមែកឈើដែលជ្រុះ

ឬចូលទៅកាន់ SeeClickFix, ប្រើតំណនេះ៖https://seeclickfix.com/web_portal/wTMihVsatbiDau5Fw66m6HFD/report/location)