សូមអរគុណ ចំពោះការជ្រើសរើសអេស៊ានហេលស៊ើវីស!

នៅអេស៊ានហេលស៊ើវីស យើងអនុវត្តវិធីសាស្រ្តចូលរួមក្នុងការព្យាបាលអ្នកជម្ងឺរបស់យើងដែលរួមបញ្ចូលមានសេវាកម្មដូចជា ផ្នែកពិគ្រោះជំងឺទូទៅ ទន្តសាស្រ្ត និងសេវាកម្មសុខភាពផ្លូវចិត្ត។

កម្មវិធីមុនពេលសម្រាលបស់យើងធ្វើឱ្យប្រាកដថាអ្នកមានបទពិសោធដ៏ល្អមួយ ក្នុងអំឡុងពេលនិងក្រោយពេលមានផ្ទៃពោះ។ យើងជួយអ្នករៀបចំការសម្រាលកូនអ្នកប្រកបដោយសុខភាពល្អ ហើយយើងក៏ផ្តល់នូវផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តយ៉ាងទូលំទូលាយ និងការគាំទ្រសង្គមបន្ទាប់ពីការមានផ្ទៃពោះ។ យើងនៅទីនេះសម្រាប់អ្នកគ្រប់ជំហាន នៅលើផ្លូវក្នុងកំឡុងពេលពិសេសក្នុងជីវិតគ្រួសាររបស់អ្នក។

សេវាកម្មផ្នែកមុនពេលសម្រាលរបស់យើងរួមមាន៖

 • ការថែទាំគហ៌មុនពេលសម្រាល តាមរយៈការទៅជួបជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាកម្មផ្នែកពិគ្រោះជម្ងឺ
 • ការប្រឹក្សាយោបល់ជាលក្ខណៈបុគ្គល ការគាំទ្រខាងអារម្មណ៍ និងការអប់រំអំពីសុខភាពនិងអាហារូបត្ថម្ភពីបុគ្គលិកផ្នែកសុខភាពគហ៌
 • សិក្ខាសាលាអប់រំដែលផ្តោតលើប្រធានបទជាច្រើនរួមមាន៖ ការឆ្លងទន្លេនិងការសម្រាលកូន ការបំបៅដោះកូន ការធ្វើផែនការគ្រួសារ ការថែទាំទារក សុវត្ថិភាពកៅអីរថយន្ត គន្លឹះថែទាំក្នុងនាមជាឪពុកម្តាយ និងការថែទាំក្រោយពេលសម្រាលកូន។
 • ការពិនិត្យមើលអំពើហឹង្សាក្នុងគ្រួសារ និងការគាំទ្រ
 • កម្មវិធីគ្រូបង្វឹកក្នុងការសម្រាល
 • ការថែទាំគហ៌ និងការអប់រំតាមរយៈការធ្វើទស្សនកិច្ចជាក្រុមផ្នែកពិគ្រោះជម្ងឺ ដែលមានឈ្មោះជាស៊េរីថា“ មាំុមីធូប៊ី”
 • ចែកជូននៅ មន្ទីរពេទ្យហាយលែន or អាល់តា ប៊េត មជ្ឈមណ្ឌលពិគ្រោះជំងឺសាប់មីត
 • ការពិនិត្យនិងការគាំទ្រជម្ងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តក្រោយឆ្លងទន្លេ
 • ការបញ្ជូនទៅ មជ្ឈមណ្ឌលរក្សាគហ៌អាល់តាប៊ែល សាប់មីត or សហការីផ្នែកពិគ្រោះជម្ងឺនៅឈូងសមុទ្របូព៌ាខាងកើតs
 • សេវាកម្មជំនាញអូប៊ី ជីវ៉ាយអេន

តើខ្ញុំត្រូវចុះឈ្មោះក្នុងកម្មវិធីមុនពេលសម្រាលអេស៊ានហេលស៊ើវីសយ៉ាងដូចម្តេច?

ប្រសិនបើការធ្វើតេស្តមានផ្ទៃពោះរបស់អ្នកវិជ្ជមាន បុគ្គលិករបស់យើងនឹងរៀបចំកាលវិភាគឱ្យអ្នកជួបជាមួយគិលានុបដ្ឋាយិកាភ្លាមៗ។ បន្ទាប់ពីមានការបញ្ជាក់អំពីការមានផ្ទៃពោះ សមាជិកបុគ្គលិកគ្លីនិកនឹងចុះឈ្មោះអ្នកឱ្យទទួលបានសេវាកម្មមុនពេលសម្រាលយ៉ាងទូលំទូលាយ។


អ្នកផ្តល់សេវាកម្មរបស់ពួកយើងតាំងចិត្តយ៉ាងមុតមាំទៅលើការអភិវឌ្ឍរាងកាយនិងសង្គមរបស់កូនអ្នក។ ដោយមានលទ្ធភាពទទួលបានសេវាកម្ម អេស៊ានស៊ានហេលស៊ឺុវីស ដែលខុសពីសេវាកម្មពិគ្រោះជម្ងឺ និងសង្គមផ្សេងទៀត ក្រុមយើងខិតខំយ៉ាងខ្លាំង ដើម្បីធានាសុខភាពកូនរបស់អ្នក ការត្រៀមខ្លួនសាលារៀន និងភាពធំឡើងក្នុងសង្គម។

សេវាកម្មសម្រាប់កុមាររួមមាន៖

 • ខ្សែទូរស័ព្ទជំនួយ 24 ម៉ោង
 • កម្មវិធីពិនិត្យរក និងគ្រប់គ្រងជម្ងឺហឺត
 • ការ​ថែ​ទាំ​​បន្ទាន់
 • កម្មវិធីភាពធាត់របស់កុមារ៖ កុមារនិងឪពុកម្តាយចូលរួមជាមួយគ្នាក្នុងសកម្មភាពជាក្រុមនិងវគ្គអប់រំទាក់ទងនឹងរបៀបរស់នៅដែលមានសុខភាពល្អ
 • ការបញ្ជូនទៅកាន់គ្លីនិចទនសាស្ត្រ អេស៊ានហេលស៊ើវីស
 • ជំហានសុខភាព៖ ជាកម្មវិធីមួយដែលវាយតម្លៃនិងសម្របសម្រួលការបញ្ជូនសម្រាប់ទារកនិងកុមារតូចដែលមានកង្វល់សម្រាប់ការពន្យាពេលនៃការអភិវឌ្ឍន៍
 • ការស្វែងរកការអភិវឌ្ឍន៍ដ៏សមស្របដែលប្រើប្រាស់ឱ្យមានប្រសិទ្ធិភាព និងកាត់ផ្តាច់ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា
  • ការពិនិត្យចក្ខុវិស័យ សម្រាប់ការរកឃើញនៃបញ្ហាចក្ខុវិស័យដែលមានសក្តានុពល
  • ម៉ាស៊ីន បីលីរ៉ូប៊ីន ដែលផ្តល់នូវលទ្ធផលភ្លាមៗដែលមិនមានការឈឺចាប់ដែលកំណត់ថាតើទារកទើបនឹងកើតមានជម្ងឺខាន់លឿងដែរទេ
 • ការធានារ៉ាប់រងនៅមន្ទីរពេទ្យនិងទារកទើបនឹងកើត
 • ការប្រឹក្សាយោបល់អំពីអាហារូបត្ថម្ភ
 • ឈានដល់អាននិងអាន៖ ក្រុមគ្រួសារត្រូវបានផ្តល់ជូននូវសៀវភៅពីរភាសាដែលសមស្របសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងអាយុ ដើម្បីរក្សានិងយកទៅផ្ទះ ដើម្បីអានជាមួយកូនរបស់ពួកគេដើម្បីជំរុញការអាន ការអភិវឌ្ឍភាសា ជំរុញនិងលើកកម្ពស់អន្តរកម្មជាវិជ្ជមានរវាងអ្នកផ្តល់ការថែទាំនិងកុមារ

សម្រាប់សំណួរបន្ទាន់បន្ទាប់ពីម៉ោងធ្វើការសូមទូរស័ព្ទមកខ្សែទូរស័ព្ទរបស់យើង 24 ម៉ោង (415) 752-1316 ដល់និយាយជាមួយគ្រូពេទ្យកុមាររបស់យើងម្នាក់។

ប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍ថា កូនរបស់អ្នកចាំបាច់ត្រូវទៅជួបគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់ នៅពេលដែលមជ្ឈមណ្ឌលរបស់យើងត្រូវបានបិទ អ្នកគួរតែយកកូនរបស់អ្នកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យកុមារ Oakland Emergency Department នៅ 747 52nd Street, Oakland, CA 94609

សេវាកម្មយុវវ័យ

នៅវ័យជំទង់អាចរពិបាក ហើយយើងដឹងថាក្មេងជំទង់អាស៊ីនិងកោះប៉ាស៊ីហ្វិកទាក់ទងនឹងឥទ្ធិពលជាច្រើននៅផ្ទះ នៅផ្ទះសាលារៀន និងសហគមន៍របស់ពួកគេ។ នៅអេស៊ានហេលស៊ើវីសយើងផ្តល់ជូនកម្មវិធីសុខភាព និងសង្គមពិសេសសម្រាប់អ្នកជម្ងឺរបស់យើងដែលមានអាយុពី 12 ទៅ 21 ឆ្នាំ។ តាមរយៈសេវាកម្មដូចជាការពិនិត្យសុខភាពការសម្ងាត់ ការប្រឹក្សា និងកម្មវិធីភាពជាអ្នកដឹកនាំយុវជន យើងសង្ឃឹមថាអាចជួយអ្នកជម្ងឺវ័យជំទង់ឱ្យមានសុខភាពល្អក្នុងកំឡុងពេលដ៏សំខាន់នេះក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេ។

សេវាកម្មសម្រាប់មនុស្សវ័យជំទង់រួមមាន៖

 • ការថែទាំផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តដែលជំងឺរ៉ាំរ៉ៃ និងស្រួចស្រាវ
 • សេវាកម្មរសើបរបស់យុវវ័យដែលមានការសម្ងាត់ដោយឥតគិតថ្លៃ
 • ការធ្វើតេស្តមានផ្ទៃពោះ
 • ការធ្វើតេស្ត និងការព្យាបាលជំងឺកាមរោគ
 • គ្លីនិកកុមារ (ច័ន្ទ - សុក្រ 9 ព្រឹកដល់ 5 ល្ងាច; ថ្ងៃសៅរ៍ 8:30 ព្រឹកដល់ 1 រសៀល)
 • ការត្រួតពិនិត្យបង្ការ និងបញ្ហាបន្ទាន់
 • ការអប់រំសុខភាពបង្ការ
 • គ្លីនិកផ្អែកលើសាលារៀន
 • គ្លីនិកជំទង់ (រៀងរាល់ល្ងាចថ្ងៃអង្គារចាប់ពីម៉ោង 5:00 ល្ងាចដល់ 7:00 ល្ងាច)
 • ផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាសុខភាពបន្តពូជ
 • ការប្រឹក្សាយោបល់ដោយបុគ្គលិកកម្មវិធីយុវជន
 • សិក្ខាសាលាអប់រំសុខភាព
 • ការចេញទៅប្រកាស
 • ភាពជាអ្នកដឹកនាំ

គ្លីនិកក្មេងជំទង់

គ្លីនិកវ័យជំទង់សម្រាប់អ្នកជម្ងឺអាយុពី 12 ទៅ 25 ឆ្នាំផ្តល់ឱកាសឱ្យក្មេងជំទង់ទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាពតាមកន្លែងមួយៗដែលមានការសម្ងាត់។ អ្នកជម្ងឺទាំងនេះជួបជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាកម្មដែលបានបញ្ជាក់ពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាលហើយមានសិទ្ធិពេញលេញពីអេស៊ានហេលស៊ើវីស ក្នុងការទទួលបានសេវាកម្មវេជ្ជសាស្ត្រ និងសង្គមយ៉ាងទូលំទូលាយ។

គ្លីនិកក្មេងជំទង់
៨១៧ ផ្លូវ Harrison, Oakland, CA 817

 • ដោយផ្ទាល់ និងសុខភាព ថ្ងៃអង្គារ ទី 1 ទី 2 និងទី 3
 • Telehealth មានតែនៅថ្ងៃអង្គារទី 4 ប៉ុណ្ណោះ។
 • បិទនៅថ្ងៃអង្គារទី 5 នៃខែ។

យើងក៏ទទួលយកការទម្លាក់ចុះផងដែរ។

ដើម្បីធ្វើការណាត់ជួប៖ ទូរស័ព្ទទៅ 510-912-8598 ឬឈប់នៅមជ្ឈមណ្ឌលយុវជនរបស់យើង 310 8th Street, STE 102, Oakland, CA 94607។

ការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់យើងចំពោះអ្នកជម្ងឺផ្តោតលើ ការថែរក្សាអ្នកជំងឺទាំងមូល។ នៅអេស៊ានហេើស៊ើវីស អ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានការថែទាំបឋមយ៉ាងពេញលេញបន្ថែមលើសេវាកម្មដូចជា ការថែទាំធ្មេញសុខភាព ឥរិយាបទសុខភាព អាហារូបត្ថម្ភ និងការគ្រប់គ្រងករណីកិច្ច។ អ្នកផ្តល់សេវារបស់យើងដែលនិយាយជាមួយគ្នាច្រើនជាង 12 ភាសានៅអាស៊ីត្រូវបានបញ្ជាក់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារឬវេជ្ជសាស្ត្រផ្ទៃក្នុងហើយនឹងធ្វើការដើម្បីឱ្យអ្នកមានសុខភាពល្អរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំទៅមុខទៀត។

សេវាកម្មសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យរួមមាន៖

 • ការថែទាំបឋម
 • ការគ្រប់គ្រងជំងឺរ៉ាំរ៉ៃសម្រាប់លក្ខខណ្ឌដូចជាជំងឺលើសឈាម​ និងទឹកនោមផ្អែម
 • ការគ្រប់គ្រងក្នុងការថែទាំបន្ទាន់
 • គិលានុប​ដ្ឋានិកាសំរាប់អ្នកជំងឺ ដែលហៅឬដើរលេងដើម្បីផ្តល់ដំបូនាឬការព្យាបាលផ្សេងទៀត
 • ការធ្វើតេស្ដមេរោគអេដស៍ និងថែទាំវេជ្ជសាស្ត្រ
 • ការអប់រំជាក្រុមឬជាបុគ្គល ការប្រឹក្សាក្នុងផ្នែកដូចខាងក្រោមៈ
  • ជំងឺហឺត
  • ជម្ងឺទឹកនោមផ្អែម
  • អាហាររូបត្ថម្ភ
  • ការបញ្ឈប់ថ្នាំជក់
 • សេវាកម្មការពារដូចជា៖
  • ការពិនិត្យរកជំងឺមហារីក
  • ការពិនិត្យរកជំងឺរបេង
  • ការពិនិត្យរកជម្ងឺទឹកនោមផ្អែម
  • ការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគនៃមនុស្សពេញវ័យ
 • សេវាកម្មអ្នកជំនាញ
  • ផ្នែកជំងឺបេះដូង
  • ផ្នែកស្បែក
  • ផ្នែកប្រព័ន្ធរំលាយអាហារ
  • ផ្នែករោគស្ត្រី
  • ផ្នែកវះកាត់ខ្នាតតូច
  • ផ្នែកសរសៃប្រសាទ

យើងប្តេជ្ញាចិត្តដើម្បីបំពេញតំរូវការរបស់អ្នកជំងឺខ្ពង់ខ្ពស់របស់យើង ហើយផ្តោតលើការយកចិត្តទុកដាក់ជុំវិញពួកគេដោយការថែទាំ និងធនធានដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីរស់នៅប្រកបដោយសុខភាពល្អ និងជីវិតពេញលេញ។ គ្រូពេទ្យទាំងអស់ដែលបម្រើប្រជាជនវ័យចំណាស់របស់យើងត្រូវបានទទួលការបញ្ជាក់ពីក្រុមប្រឹក្សាវេជ្ជសាស្រ្តទាំងផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រគ្រួសារ ឬវេជ្ជសាស្ត្រផ្ទៃក្នុង។ អ្នកជម្ងឺរបស់យើងក៏ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ផងដែរ ពីសេវាកម្មសង្គមនិងកម្មវិធីសហគមន៍ជាច្រើនពីទីតាំងរបស់យើងនៅឆាយណាធោន។

សេវាកម្មសម្រាប់អ្នកជំងឺវ័យចំណាស់រួមមាន៖

 • ការគ្រប់គ្រងជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដូចជា៖
  • សំពាធឈាមឡើងខ្ពស់
  • ជម្ងឺទឹកនោមផ្អែម
 • ការវាយតម្លៃមុខងារអ្នកជម្ងឺវ័យចំណាស់
  • ការពិនិត្យលើសកម្មភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ - ការវាយតម្លៃជំនាញ និងសមត្ថភាពក្នុងការរស់នៅឯករាជ្យរបស់អ្នកជម្ងឺតាមរយៈសំណួរមួយចំនួនទាក់ទងនឹងសកម្មភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ
 • ការប្រឹក្សាយោបល់អំពីអាហារូបត្ថម្ភបុគ្គលនិងក្រុម ការអប់រំសុខភាព និងសេវាកម្មគ្រប់គ្រងទម្ងន់
 • ការត្រួតពិនិត្យថ្នាំ
 • សេវាកម្មការពារដូចជា៖
  • ការពិនិត្យរកជំងឺមហារីក
  • ការពិនិត្យរកជម្ងឺទឹកនោមផ្អែម
  • ការពិនិត្យរកជម្ងឺរលាកថ្លើមប្រភេទបេ
  • ការពិនិត្យរកជំងឺរបេង
  • ការត្រួតពិនិត្យការប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់
  • ការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគនៃមនុស្សពេញវ័យ
  • ការវាយតម្លៃចិត្តសាស្ត្រ និងការព្យាបាលចិត្តសាស្ត្រ
 • ការបញ្ជូន
 • សេវាកម្មចាស់ជរា និងពិការ
 • សេវាកម្មសង្គម: ដូចជាកម្មវិធីពហុសេវាកម្មមនុស្សចាស់ ការធ្វើដំណើរ ការថែទាំក្នុងកំឡុងពេលវែង
 • ការគ្រប់គ្រងកន្លែងស្នាក់នៅ និងអ្នកជម្ងឺវង្វេងវង្វាន់
 • ការណែនាំទុកជាមុន

សេវាកម្មអាកប្បកិរិយា

គ្រូពេទ្យរបស់យើងផ្តល់សេវាប្រឹក្សាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារួមមាន៖

 • ការគ្រប់គ្រង​កំហឹង
 • ការថប់បារម្ភ
 • ជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្ត
 • ភាពទុក្ខព្រួយ
 • ជំងឺផ្លូវចិត្តសំខាន់ៗ
 • ស្ត្រេសក្រោយតក់ស្លុត
 • ការរំលោភបំពានផ្សេងៗ

សុខភាពអាកប្បកិរិយា ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាសុខភាពផ្លូវចិត្តមានសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះសុខុមាលភាពរបស់មនុស្សម្នាក់។ គ្រូពេទ្យរបស់យើងផ្តល់ការប្រឹក្សាជាលក្ខណៈបុគ្គលគ្រួសារគូស្វាមីភរិយា និងវគ្គជាក្រុម។ យើងក៏ប្តេជ្ញាកាត់បន្ថយការមាក់ងាយដែលទាក់ទងនឹងស្ថានភាពសុខភាពអាកប្បកិរិយាដែលត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងសហគមន៍កោះអាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកជាច្រើន។ សេវាកម្មរបស់យើងរួមមាន៖

ការព្យាបាលដោយសង្ខេប

 • ការវាយតម្លៃលើតម្រូវការចិត្តសាស្ត្រសង្គម
 • ការព្យាបាលដោយការប្រឹក្សាយោបល់ខ្លី
 • ការវាយតម្លៃអារម្មណ៍
 • ការវាយតម្លៃនៃជម្ងឺអារម្មណ៍
 • ការសម្របសម្រួលជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាវេជ្ជសាស្ត្រសម្រាប់ការកែសម្រួលការព្យាបាល
 • ការអប់រំអំពីសុខភាពអាកប្បកិរិយា
 • ការសម្របសម្រួលសេវាកម្ម
 • ការប្រឹក្សាយោបល់អំពីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ

ការគ្រប់គ្រងសំណុំរឿង

 • ការវាយតម្លៃតម្រូវការសេវាកម្មជាក់ស្តែង
 • ព័ត៌មាននិងការបញ្ជូនទៅកាន់ភ្នាក់ងារសហគមន៍ (រួមបញ្ចូល ប៉ុន្តែមិនកំណត់)
  • ជំនួយការសាធារណៈ
  • ការគាំទ្រអាហារូបត្ថម្ភ
  • ការដឹកជញ្ជូន
  • ជំនួយការផ្នែកផ្លូវច្បាប់
  • មជ្ឈមណ្ឌលសហគមន៍
  • ការបញ្ជូនការងារ

សម្រាប់រៀបចំការណាត់ជួបសុខភាពខាងអាកប្បកិរិយា៖

ដំបូងអ្នកត្រូវតែទទួលការបញ្ជូនពីអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំបឋមរបស់អ្នក។ អ្នកជម្ងឺអាចផ្តួចផ្តើម និងពិភាក្សាជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាពិគ្រោះជម្ងឺនូវតម្រូវការរបស់ពួកគេ ដើម្បីជួបជាមួយបុគ្គលិកសុខភាពផ្នែកអាកប្បកិរិយា។ នៅពេលខ្លះអ្នកផ្តល់សេវាពិគ្រោះជម្ងឺក៏អាចធ្វើការណែនាំណែនាំដោយផ្អែកលើការវាយតម្លៃអំពីតម្រូវការ។ ការណាត់ជួបសុខភាពផ្នែកអក្បកិរិយារបស់អ្នកដំបូង ជាទូទៅធ្វើឡើងដោយវគ្គClerk ឬ PSR បន្ទាប់ពីការជួបចុងក្រោយរបស់អ្នកជាមួយគ្រូពេទ្យ។ សូមទាក់ទងបុគ្គលិកសង្គមរបស់អ្នកដើម្បីពិភាក្សាអំពីការណាត់ជួបមុនប្រសិនបើចាំបាច់។

កំណត់ពេលវេលា ការណាត់ជួយផ្នែកអក្បកិរិយាបន្ទាន់:

 • ប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាចង់ធ្វើបាបខ្លួនអ្នកឬអ្នកដទៃសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់ 911 ឬទូរសព្ទ័វិបត្តិមាន 24 ម៉ោង 1-800-309-2131 សំរាប់ជំនួយ។ ការបកប្រែតាមទូរស័ព្ទនឹងត្រូវបានផ្តល់ជូន។
 • ចំពោះករណីបន្ទាន់ផ្នែកចិត្តសាស្រ្ត សូមទូរស័ព្ទទៅកាន់ 911

ក្នុងអំឡុងពេលម៉ោងធ្វើការ ប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាត្រូវការការថែទាំសុខភាពផ្នែកអាកប្បកិរិយាបន្ទាន់ សូមទាក់ទងទៅកាន់បុគ្គលិកសង្គមរបស់អ្នក ដើម្បីពិភាក្សាពីលក្ខណៈនៃស្ថានភាពរបស់អ្នក។ បុគ្គលិកសង្គមរបស់អ្នកនឹងសម្រេចចិត្តជាមួយអ្នកនូវគម្រោងថែទាំដែលល្អបំផុត និងបន្ទាន់បំផុត។

ប្រសិនបើអ្នកមិនដែលឃើញបុគ្គលិកផ្នែកថែទាំសុខភាពផ្នែកអាកប្បកិរិយាទេ ប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍ថាមានបញ្ហាទាក់ទងនឹងសុខភាពផ្នែកអាកប្បកិរិយាបន្ទាន់សូមមេត្តា ទាក់ទងគិលានុបដ្ឋាយិកាផ្តល់ដំបូន្មាននៅគ្លីនិកនៅផ្ទះរបស់អ្នកដើម្បីពិភាក្សាពីលក្ខណៈនៃស្ថានភាពរបស់អ្នក។ គិលានុបដ្ឋាយិកានឹងសម្រេចចិត្តជាមួយអ្នកលើគម្រោងថែទាំដែលល្អបំផុត និងបន្ទាន់បំផុត។

កម្មវិធីសុខភាពផ្លូវចិត្តឯកទេសអេស៊ានហេលស៊ើវីស ផ្តល់ជូននូវ : ការការពារ, ការធ្វើអន្តរាគមន៍ឆាប់រហ័ស និងសេវាកម្មព្យាបាលសម្រាប់អ្នកដែលមានស្ថានភាពសុខភាពផ្លូវចិត្ត។ យើងបម្រើកុមារ យុវវ័យ មនុស្សពេញវ័យ និងមនុស្សចាស់នៃអាឡាមេដា ខោនធី។ បុគ្គលិករបស់យើងសុទ្ធតែចេះពីរភាសា និងពីរវប្បធម៌ ដូចជាភាសាចិនកាតាំង ជប៉ុន ខ្មែរ កូរ៉េ ចិនកុកងឺ វៀតណាម និងអង់គ្លេស។

សម្រាប់ការរៀបចំការណាត់ជួបមួយ
សូមទូរស័ព្ទទៅកាន់ 510-735-3900

សេវាកម្មការកាពារ និងអន្តរាគមន៍រហ័ស៖

កម្មវិធីផ្តល់ប្រឹក្សាអំពីការការពារ គឺជាកម្មវិធីការកាពារនិងថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្ត ដែលផ្តោតនៅអាស៊ីបូព៌ា ដែលផ្តល់ការងារដល់អ្នកឯកទេសខាងសុខភាពផ្លូវចិត្ត អ្នកអប់រំសុខភាពសហគមន៍ ឬអ្នកជំរុញ និងអ្នកព្យាបាលតាមបែបប្រពៃណី ដើម្បីផ្តល់សកម្មភាពលើកកម្ពស់ និងការពារសុខភាពផ្លូវចិត្តក៏ដូចជាសេវាកម្មអន្តរាគមន៍រហ័ស។

 

សេវាកម្មព្យាបាលសុខភាពផ្លូវចិត្តដោយអ្នកជំនាញ៖

សេវាកម្មសុខភាពផ្លូវចិត្តសហគមន៍ ផ្តល់ការព្យាបាលជាលក្ខណៈបុគ្គល និងក្រុមគ្រួសារ ការប្រឹក្សាជាក្រុម និងផ្នែកចិត្តសាស្ត្រសម្រាប់កុមារ មនុស្សវ័យជំទង់ មនុស្សចាស់ និងមនុស្សចាស់ដែលមានបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្ត។

 

ខ្សែទូរស័ព្ទទាក់ទងអេស៊ានហេលស៊ើវីស៖

បណ្តាញទូរស័ព្ទទាក់ទងរបស់អេស៊ានហេលស៊ឺវីស គឺអាចរកបានសម្រាប់ប្រជាជនទាំងអស់នៃអាឡាមេដាខោនធី ស្វែងរកសេវាកម្មសុខភាពផ្លូវចិត្តពិសេស។ ខ្សែទូរស័ព្ទផ្តល់ជូនការពិនិត្យសុខភាព និងសេវាកម្មសុខភាពផ្លូវចិត្តជាភាសាអាស៊ីជាច្រើន។

 

និយាយជាមួយអ្នកជំនាញសុខភាពផ្លូវចិត្តសម្រាប់ការពិនិត្យនិងផ្តល់សេវាកម្មសុខភាពផ្លូវចិត្តពិសេស៖

សូមទូរស័ព្ទមកកាន់សេវាកម្មអេស៊ានហេលស៊ើវីសរបស់យើងខ្ញុំ ទាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ 510-735-3939 ។

 

សេវាកម្មម៉ោងសម្រាប់អ្នកជម្ងឺឯកទេសសុខភាពផ្លូវចិត្តឯកទេសអេស៊ានហេលស៊ើវីស៖

ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រចន្លោះម៉ោង 5 ល្ងាច -9 ព្រឹក
ចុងសប្តាហ៍ 24/7
អេស៊ានហេលម៉ោងបន្ទាប់ លេខទូរស័ព្ទ៖ 415-750-6788

សូមប្រាប់ពួកគេដូចខាងក្រោមៈ

 1. អ្នកគឺជាអតិថិជន SMH
 2. ឈ្មោះ​របស់​អ្នក
 3. លេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ឌរបស់អ្នកជម្ងឺអេស៊ានហេលស៊ើវីស ឬថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត
 4. លេខទូរស័ព្ទ​របស់​អ្នក
 5. ហេតុផលដែលអ្នកកំពុងហៅទូរស័ព្ទ និងឈ្មោះអ្នកពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់អ្នក

ដើម្បីកំណត់ពេលណាត់ជួប

ដើម្បីកំណត់ពេលណាត់ជួប ឬសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទូរស័ព្ទមកពួកយើងតាមរយះ510-735-3900 ។

គ្លីនិកធ្មេញអេស៊ានហេលស៊ើវីសផ្តល់ជូននូវការថែទាំសុខភាពមាត់ធ្មេញបឋមពេញលេញ។ អ្នកជំងឺទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ពីទន្តពេទ្យទូទៅ ដែលមានជំនាញគ្រូពេទ្យ ជំនាញខាងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអ្នកទន្តសាស្ត្រ និងនិស្សិតធ្មេញពូកែៗ។ បុគ្គលិកថែទាំធ្មេញធ្វើការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់លើការការពារ និងការអប់រំ ហើយគ្លីនិកនេះត្រូវបានបំពាក់ដោយបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលកាំរស្មីអ៊ិចទំនើប។

សេវាកម្មទន្តសាស្ត្ររួមមាន៖

 • ទន្តសាស្ត្រទូទៅ
 • ការវះកាត់ក្នុងមាត់
 • ការព្យាបាលតាមអញ្ចាញធ្មេញ (ការព្យាបាលអញ្ចាញធ្មេញ)
 • ការដាក់ធ្មេញ (ការបង្កើតធ្មេញសិប្បនិម្មិត)

យើងក៏ផ្តល់ជូននូវការថែរក្សាឯកទេសពិសេសនៅតាមគេហដ្ឋានរួមទាំងអ្នកជំនាញខាងផ្នែកព្យាបាលធ្មេញ ព្យាបាលជម្ងឺអញ្ចាញធ្មេញ កូនក្មេង និងការវះកាត់ក្នុងមាត់។

យើងជាគ្លីនិកដំបូង និងជាសហគមន៍តែមួយគត់នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ដែលផ្តល់សេវាកម្មសុខភាពផ្នែកអាកប្បកិរិយារួមបញ្ចូលគ្នានិងការថែរក្សាឯកទេសទំនើបនៅក្នុងផ្ទះទុកជាមុន ដែលរួមមានការព្យាបាលដូចជា ការព្យាបាលជម្ងឺធ្មេញ អញ្ចាញធ្មេញ កូនក្មេង និងការវះកាត់ក្នុងមាត់។។

គ្លីនិកធ្មេញបើកសម្រាប់តែអ្នកជម្ងឺអេស៊ានហេលស៊ឺុវីសដែលបានចុះឈ្មោះតែប៉ុន្នោះ ប៉ុន្តែអ្នកមិនត្រូវការការបញ្ជូនពីអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពបឋមអេស៊ានហេលស៊ឺុវីសរបស់អ្នកទេ។

ទន្តសាស្ត្របន្ទាន់ / ការថែទាំទន្តសាស្ត្របន្ទាន់:

ក្នុងម៉ោងធ្វើការសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់ (510) 986-6888ហើយប្រាប់បុគ្គលិកម្នាក់ថាអ្នកមានរោគសញ្ញាអ្វី។ បុគ្គលិករបស់យើងនឹងធ្វើការណាត់ជួបអ្នកអាស្រ័យលើភាពបន្ទាន់របស់វា។ នៅពេលការិយាល័យ បិទសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់ (510) 986-6888 ហើយស្តាប់ការណែនាំ។

ការបោះបង់ការណាត់ជួបផ្នែកទន្តសាស្រ្ត៖

សូមទូរស័ព្ទទៅលេខគ្លីនិកធ្មេញ យ៉ាងហោចណាស់ 14 ម៉ោងទុកជាមុនលុបចោលការណាត់ជួបរបស់អ្នក ដូច្នេះយើងអាចជួយអ្នកជម្ងឺផ្សេងទៀត ដែលអាចត្រូវការការណាត់ជួប។ ប្រសិនបើអ្នកខកខានការណាត់ជួបសូមទូរស័ព្ទទៅធ្វើការណាត់ជួបម្តងទៀត។

 

តើអ្នកណាអាចមើលឃើញ?

 • ដោយសារតែចំនួនអ្នកជំងឺខ្ពស់, គ្លីនិកធ្មេញ គឺ ទទួលយកអ្នកទាំងឡាយណាដែលជាអ្នកជម្ងឺអេស៊ានហេលស៊ឺវីសរួចហើយតែប៉ុន្នោះ និង បច្ចុប្បន្នគឺ៖
  • នៅលើ Medi-Cal (រួមទាំងសម្ព័ន្ធមិត្តអាឡាមេដាសម្រាប់សុខភាព) ឬ
  • ស្តីពីអ្នកជម្ងឺសុខភាពភីអេស៊ី (ចំណូលទាប)
 • បច្ចុប្បន្ននេះ មិនទាន់មានការទទួលយកការធានារ៉ាប់រងឯកជនទេ។
 • កញ្ចាប់សេវាកម្មត្រូវបានអនុវត្តចំពោះអ្នកជម្ងឺសុខភាពភីអេស៊ីដោយផ្អែកលើប្រាក់ចំណូល។ សូមពិនិត្យមើលជាមួយបុគ្គលិកគ្លីនិកធ្មេញសម្រាប់ព័ត៌មានជាក់លាក់។

អេស៊ានហេលស៊ើវីស ផ្តល់ការថែទាំសុខភាពបឋមដល់អ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍។ សេវាកម្មរបស់ពួកយើងសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការថែទាំសមរម្យតាមវប្បធម៌ ហើយសេវាកម្មរបស់យើងរួមមាន៖

 • ការផ្សព្វផ្សាយសហគមន៍
  • MOCHAA (បុរសនៃសម្ព័ន្ធសុខភាពនៃអាឡាមេដា ខោនធី) គឺជាកម្មវិធីសង្គមសម្រាប់បុរសស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាវ័យក្មេងនៅតំបន់អាឡាមេដាខោនធី។
  • ទូរស័ព្ទ / សារ៖ (510) 972-4483 | អ៊ីមែល៖ mochaa@ahschc.org
 • ការធ្វើតេស្តមេរោគអេដស៍រហ័ស
  • ការធ្វើតេស្តរយៈពេល 20 នាទីដែលមានប្រសិទ្ធភាព 99% ក្នុងការរកឃើញមេរោគអេដស៍។
  • ខល / សារ៖ (510) 972-4483
  • | អ៊ីមែល: test@ahschc.org
 • ការគាំពារអ្នកជម្ងឺអេដស៍ និងការផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការថែទាំ
  • ការថែទាំវេជ្ជសាស្រ្តពីអ្នកឯកទេសអេដស៍
  • Medi-Cal, Covered California និងជំនួយគាំទ្រសុខភាពចុះឈ្មោះផ្សេងទៀត
  • ការគ្រប់គ្រងករណីពិគ្រោះជម្ងឺ
  • ការចុះឈ្មោះចូលរៀន ADAP / OAHIPP
  • រ្យានវាយផ្នែកស៊ី
  • ការថែទាំធ្មេញផ្នែកអេដស៍
  • ទូរស័ព្ទ / សារ៖ (510) 972-4483 | អ៊ីមែល៖ adap@ahschc.org
 • ការតស៊ូមតិរបស់អ្នកជម្ងឺអេដស៍
 • ការថែទាំអ្នកកែភេទ និងការគាំទ្រ
  • ខល / សារ៖ (510) 972-4483
 • សទ្ទានុក្រម LGBTQ
 • ការព្យាបាលបែប PrEP / PEP

ទីតាំងសាកល្បង

ចំហាយទឹក
2107 4th St
Berkeley, CA 94710
ម៉ោងសាកល្បង៖ ថ្ងៃច័ន្ទ អង្គារ និងថ្ងៃពុធ ម៉ោង ៦-៩យប់ និងថ្ងៃសុក្រ ៦-១២ ព្រឹក

គ្លីនិកក្មេងជំទង់
ផ្លូវ 817 Harrison ។
Oakland, CA 94607
ម៉ោងសាកល្បង៖ ថ្ងៃអង្គារទី 1 និងទី 3 នៃខែនីមួយៗ
*ការណាត់ជួបអាចធ្វើឡើងដោយទូរស័ព្ទទៅលេខ 510-912-8598

 អេស៊ានហេលស៊ឺវីស
310 ផ្លូវទី 8th th Suite 103
Oakland, CA 94607
ម៉ោងសាកល្បង៖ ច័ន្ទ ដល់ សុក្រ ម៉ោង ១០-៥ៈ៣០ ល្ងាច

ការធ្វើតេស្តនៅថ្ងៃតែមួយ
សម្រាប់សំណួរនិងដើម្បីកំណត់ពេលធ្វើតេស្តៈ Call / Text: (510) 972-4483 | អ៊ីមែល៖ test@ahschc.org

ដើម្បីធ្វើការណាត់ជួបសម្រាប់ការធ្វើតេស្ត និងប្រឹក្សា

សូមទូរស័ព្ទមកលេខ 510-972-4483 ។ អ្នកក៏អាចទាក់ទងយើងតាមរយៈអ៊ីម៉ែល test@ahschc.org ។

service-អាហារូបត្ថម្ភ ២

កម្មវិធីសេវាកម្មអាហារូបត្ថម្ភអាចជួយអ្នកឱ្យប្រសើរឡើងនូវសុខភាពរបស់អ្នកតាមរយៈការផ្លាស់ប្តូររបៀបរស់នៅ។ យើងផ្តល់ជូនការប្រឹក្សាជាលក្ខណៈបុគ្គល និងក្រុមតាមប្រធានបទជាក់លាក់ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការរបស់អ្នក។

តើខ្ញុំត្រូវធ្វើការណាត់ជួបជាលក្ខណះបុគ្គលជាមួយអ្នកជំនាញខាងចំណីអាហារយ៉ាងដូចម្តេច?

ដើម្បីធ្វើការណាត់ជួបអ្នកត្រូវតែទទួលការបញ្ជូនពីអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំបឋមរបស់អ្នកជាមុនសិន។ បន្ទាប់ពីអ្នកបានទទួលការបញ្ជូនសមាជិកបុគ្គលិកគ្លីនិកនឹងអាចរៀបចំការណាត់ជួបសម្រាប់អ្នក។

ក្នុងអំឡុងពេលពិគ្រោះយោបល់ជាលក្ខណះបុគ្គលយើងនឹង:

 1. ពិនិត្យសមាសភាពរាងកាយរបស់អ្នក (រួមមានទម្ងន់ ខ្លាញ់រាងកាយ សាច់ដុំរាងកាយ កម្រិតជាតិខ្លាញ់)
 2. វាយតម្លៃប្រវត្តិរបបអាហារ កម្រិតសកម្មភាពរាងកាយ និងរបៀបរស់នៅរបស់អ្នក
 3. ផ្តល់អនុសាសន៍តាមទម្លាប់ ដើម្បីគ្រប់គ្រងជម្ងឺរបស់អ្នក និងធ្វើឱ្យស្ថានភាពសុខភាពរបស់អ្នកប្រសើរឡើង

 

ឈុតអាហារូបត្ថម្ភ (មិនត្រូវការការបញ្ជូនពីវេជ្ជបណ្ឌិតទេ)

យើងមានថ្នាក់ក្រុមតូចៗលើប្រធានបទជាក់លាក់រួមមានទឹកនោមផ្អែម សុខភាពបេះដូង និងការគ្រប់គ្រងទម្ងន់សម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ។ ថ្នាក់ត្រូវបានផ្តល់ជូនពីរបីដងក្នុងមួយឆ្នាំ។ អ្នកអាចស្វែងរកព័ត៌មានអំពីពួកគេតាមរយៈប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយនៅគ្លីនិកអេស៊ានហេលស៊ឺវីស អ្នកក៏អាចសួរគ្រូពេទ្យអំពីកាលវិភាគនៃសិក្ខាសាលាទាំងនេះ។

តើខ្ញុំចូលរួមក្នុងថ្នាក់អាហារូបត្ថម្ភបានយ៉ាងដូចម្តេច?សូមទូរស័ព្ទមក (510) 986-6800 ដើម្បីចុះឈ្មោះចូលរៀន។

សេវាកម្ម - ឱសថស្ថាន

សំខាន់:- កុំរង់ចាំរហូតដល់អ្នកអស់ថ្នាំ។ សូមទូរស័ព្ទទៅកាន់ឱសថស្ថាន យ៉ាងហោចណាស់មួយដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ជាមុនសំរាប់ការទទួលថ្នាំ។ ជាធម្មតាមានការរង់ចាំ 1-2 ថ្ងៃមុនពេលវេជ្ជបញ្ជារបស់អ្នករួចរាល់។

វិធីស្នើសុំថ្នាំនៅពេលដែលអ្នកមាន  ទេថ្នាំនៅសល់៖  

 • អ្នកជម្ងឺធានារ៉ាប់រង (លើការធានារ៉ាប់រងឯកជនឬ Medi-Cal)៖ ខលទៅកាន់ឱសថការីរបស់អ្នក (សូមពិនិត្យស្លាកនៅលើដបរបស់អ្នក) ដែលនឹងទាក់ទងអ្នកផ្តល់សេវាកម្មអេស៊ានហេលស៊ើវីស សម្រាប់ការយកថ្នាំរបស់អ្នកប្រសិនបើចាំបាច់។
 • អ្នកជម្ងឺសុខភាព ភីអេស៊ី៖ ហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់ គិលានុបដ្ឋាយិកាផ្តល់ដំបូន្មាន។
 • អ្នកជម្ងឺ ក៏អាចដើរចូល សម្រាប់ការបំពេញឡើងវិញជាមួយដបថ្នាំរបស់ពួកគេ។

ដើម្បីធានាថាអ្នកមានថ្នាំឱ្យបានទាន់ពេលវេលា សូមអំពាវនាវឱ្យមានការបំពេញបន្ថែមនៅពេលការផ្គត់ផ្គង់ឱសថរបស់អ្នកនៅតែគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់រយៈពេល 3-5 ថ្ងៃចុងក្រោយ។

 

នៅពេលដែលអ្នកហៅអេស៊ានហេលស៊ឺុវីសសម្រាប់យកថ្នាំសូមបញ្ជាក់៖

 1. ភាសា​របស់​អ្នក
 2. ឈ្មោះនិងលេខសម្គាល់អេអាយអេរបស់អ្នក
 3. លេខកូដតំបន់ និងលេខទូរស័ព្ទពេលថ្ងៃរបស់អ្នក
 4. ឈ្មោះថ្នាំដែលអ្នកត្រូវការ ដើម្បីបំពេញឈ្មោះ និងលេខទូរស័ព្ទរបស់ឱសថស្ថានដែលអ្នកចង់ទៅទទួលយកវេជ្ជបញ្ជារបស់អ្នកនៅ (សម្រាប់អ្នកជំងឺដែលបានធានារ៉ាប់រង)

សេវាកម្មបន្ទាន់

ដើម្បីណាត់ជួបការមើលថែជាបន្ទាន់

សូមទូរស័ព្ទទៅគិលានុប្បដ្ឋាយិកាផ្តល់ដំបូន្មាន (ទ្រីយ៉ាហ្គឺ) របស់អ្នកនៅ គ្លីនិកនៅផ្ទះ។ អ្នកក៏អាចដើរចូលគ្លីនិកថែទាំបន្ទាន់ដោយគ្មានការណាត់ជួប។

ប្រសិនបើគ្លីនិកត្រូវបានបិទសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់បន្ទាប់ពីខ្សែទូរស័ព្ទម៉ោង (415) 752-1316.

ចំពោះភាពអាសន្នសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 911 ។

ម៉ោង​ធ្វើការ:
ថ្ងៃអង្គារថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ៈបើក៖ 9:00 ព្រឹកដល់ 12:30 ល្ងាចនិង 1:30 រសៀល -5 ល្ងាច
ថ្ងៃពុធៈ 1:30 រសៀល - 5 ល្ងាច